Přejít k článku

Přejít na obsah

 4. ČÁST

Kdo je autorem té jedinečné knihy

Kdo je autorem té jedinečné knihy

ASI DEVADESÁT ŠEST procent Američanů tvrdí, že věří v Boha, ale pokud jde o obyvatele Evropy a Asie, je procento věřících mnohem nižší. Nicméně i v zemích, kde většina obyvatel tvrdí, že nevěří v osobního Boha, někteří lidé připouštějí, že nějaká neznámá síla způsobila vznik hmotného vesmíru. Známý japonský pedagog Jukiči Fukuzawa, jehož portrét je na bankovce v hodnotě 10 000 jenů, kdysi napsal: „Říká se, že nebe nevytváří jednoho člověka výš nebo níž než jiného člověka.“ Slovem „nebe“ Fukuzawa myslel princip přírody, o němž se domníval, že vytvořil lidi. Představu takového abstraktního „nebe“ přijímá mnoho lidí, například nositel Nobelovy ceny Keniči Fukui. Ten se vyjádřil, že věří ve velký základní systém ve vesmíru, čemuž v náboženské terminologii odpovídá slovo „Bůh“. Ale označil to jako „charakteristickou zvláštnost přírody“.

Vlevo: Jukiči Fukuzawa; vpravo: Keniči Fukui

2 Tito intelektuálové se domnívali, že všechno ve vesmíru bylo uvedeno do pohybu něčím nebo někým  věčným. Proč? Zamysleme se nad touto skutečností: Slunce je tak velká hvězda, že by se do ní vešlo milion zeměkoulí, ale přesto je pouhým smítkem v Mléčné dráze. Ta je zase pouze jednou z miliard galaxií ve vesmíru. Vědecká pozorování naznačují, že tyto galaxie se od sebe velkou rychlostí vzdalují. K tomu, aby byl celý vesmír uveden do pohybu, bylo zapotřebí obrovské dynamické energie. Kdo nebo co bylo zdrojem této energie? „Vysoko pozvedněte oči a vizte. Kdo stvořil tyto věci?“ ptá se Bible. „Je to Ten, kdo vyvádí jejich vojsko dokonce podle počtu, všechny je dokonce nazývá jménem. Kvůli hojnosti dynamické energie, a protože je také silný v moci, ani jedna z nich nechybí.“ (Izajáš 40:25, 26) Tento text ukazuje, že existoval někdo, kdo uvedl vesmír do pohybu, tedy Zdroj „dynamické energie“.

Galaxie Sombrero

3 Uvažujme také o životě na zemi. Mohl život vzniknout sám od sebe, jak tvrdí evolucionisté? Biochemik Michael Behe napsal: „Věda dosáhla nesmírného pokroku v porozumění tomu, jak probíhají životní chemické pochody, ale to, jaký řád a jakou komplexitu biologické systémy mají na molekulární úrovni, ochromilo vědu v jejím úsilí o vysvětlení původu zmíněných systémů. ... Mnoho vědců rezolutně prohlašuje, že vysvětlení už existují, nebo že dříve či později budou k dispozici, ale pro taková tvrzení není v odborné vědecké literatuře možné najít podklad. Mnohem důležitější je, že ze struktury samotných [biomolekulárních] systémů vyplývají závažné důvody pro názor, že darwinovské vysvětlení mechanismů života se provždy ukáže jako nepochopitelné.“

„Skladbu typické bílkoviny ... je možné přirovnat k trojrozměrné skládačce,“ říká Michael Behe. Lidské tělo však možná obsahuje stovky tisíc takových skládaček. Vědci se snaží tyto skládačky rozluštit, ale kdo je zkonstruoval?

4 Opravdu vás uspokojuje teorie, že lidský život začal existovat bez toho, že by k tomu dala popud nějaká inteligence? Vezměme si jako příklad lidský mozek, který řada vědců považuje za „nejsložitější objekt ve vesmíru“, a podívejme se, k jakým závěrům můžeme dospět. „Výkon i těch nejmodernějších neuronových počítačů,“ píše doktor Richard M. Restak, „odpovídá asi jedné desetitisícině duševních schopností mouchy domácí.“ Díky svému mozku lidé mouchu daleko převyšují. Lidský mozek je totiž naprogramován tak, abychom se mohli učit  jazyky. Sám se opravuje, přepisuje své programy a zvětšuje svou kapacitu. Jistě souhlasíte s tím, že i ten nejvýkonnější superpočítač, jehož kapacita odpovídá pouze „jedné desetitisícině duševních schopností mouchy domácí“, má inteligentního konstruktéra. A co lidský mozek? *

5 Asi před třemi tisíci lety, v době, kdy lidé plně nechápali, jak podivuhodně je zkonstruováno jejich tělo, jeden biblický pisatel o stavbě lidského těla rozjímal a řekl: „Budu ti chvalořečit, protože jsem podivuhodně udělán, způsobem, který vzbuzuje bázeň. Tvá díla jsou podivuhodná, jak si má duše velice dobře uvědomuje.“ Aniž věděl o existenci molekul DNA, napsal: „Tvé oči viděly i můj zárodek a ve tvé knize byly zapsány všechny jeho části.“ (Žalm 139:14, 16) O kom mluvil? Kdo uvedl v existenci všechno ve vesmíru díky „hojnosti dynamické energie“?

Co vyplývá ze srovnání výkonu nejmodernějších neuronových počítačů a duševních schopností obyčejné mouchy domácí?

6 První verš Bible říká: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Bůh je také Autor Bible — Ten, kdo inspiroval napsání toho, co je v ní obsaženo. Odhaluje nám, že je osobou, k níž můžeme mít hluboký vztah.

^ 4. odst. Další podrobnosti si možná rádi přečtete ve 2. až 4. kapitole knihy Existuje Stvořitel, který se o vás stará? Vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.