Přejít k článku

Přejít na obsah

 2. KAPITOLA

Rebeka se chtěla líbit Jehovovi

Rebeka se chtěla líbit Jehovovi

Rebeka měla moc ráda Jehovu. Její manžel se jmenoval Izák a i on měl Jehovu rád. Jak se ale Rebeka s Izákem poznali? A jak Rebeka ukázala, že se chce líbit Jehovovi? Něco si o tom přečteme.

Izákovi rodiče se jmenovali Abraham a Sára. Žili v zemi Kanaán, kde lidé neuctívali Jehovu. Abraham ale chtěl, aby si Izák vzal manželku, která Jehovu uctívá. Proto poslal svého sluhu, asi Eliezera, aby šel do Charanu, kde žili někteří Abrahamovi příbuzní, a aby tam pro Izáka našel vhodnou manželku.

Rebeka ochotně nanosila velbloudům hodně vody

Eliezer se s dalšími Abrahamovými sluhy vydal na dlouhou cestu. Vzali s sebou deset velbloudů, na které naložili jídlo a dary. Když přijeli do Charanu, zastavili se u studny, protože Eliezer věděl, že tam ženy chodí pro vodu. Jak ale pozná, kterou ženu má pro Izáka vybrat? Pomodlil se k Jehovovi a řekl mu: „Až poprosím nějakou mladou ženu, aby mi dala napít, a ona dá napít nejenom mně, ale i mým velbloudům, budu vědět, že to je žena, kterou jsi vybral.“

V tu chvíli přišla ke studni Rebeka. V Bibli se píše, že byla moc hezká. Eliezer ji poprosil, aby mu dala napít, a ona na  to řekla: „Ráda. Napij se a já donesu vodu i tvým velbloudům.“ Jen si představ, kolik toho vypijí žízniví velbloudi! Rebeka tedy musela nanosit spoustu vody. Podívej se na obrázek. Myslíš, že to bylo hodně práce? – Když Eliezer viděl, jak Jehova na jeho modlitbu odpověděl, silně to na něj zapůsobilo.

Eliezer dal Rebece spoustu krásných darů. Ona pak pozvala jeho i ostatní sluhy k nim domů. Eliezer celé její rodině vysvětlil, proč ho k nim Abraham poslal, a vyprávěl, jak Jehova vyslyšel jeho modlitbu. Příbuzní Rebeky měli radost a souhlasili s tím, aby se stala Izákovou manželkou.

Rebeka odešla s Eliezerem do Kanaánu a stala se Izákovou manželkou

Ale co Rebeka? Myslíš, že se chtěla za Izáka vdát? – Rebeka věděla, že Eliezera poslal Jehova. Když se jí tedy rodina zeptala, jestli chce jít do Kanaánu a vzít si Izáka, odpověděla: „Ano, půjdu ráda.“ Odešla tedy s Eliezerem do Kanaánu, kde se stala Izákovou manželkou.

Rebeka se chtěla líbit Jehovovi a on ji za to odměnil. Stala se jedním z předků Ježíše, který se narodil o mnoho let později. Když budeš stejně jako Rebeka dělat to, co se Jehovovi líbí, odmění tě taky.