Přejít k článku

Přejít na obsah

 11. KAPITOLA

Muži, kteří psali o Ježíšovi

Muži, kteří psali o Ježíšovi

Vidíš ty muže na obrázku? – Jsou to Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Petr, Jakub, Juda a Pavel. Všichni žili ve stejné době jako Ježíš a psali o tom, co říkal a dělal. Něco si o nich přečteme.

Co o těchto mužích víš?

Tři z těchto mužů byli apoštolové, kteří společně s Ježíšem mluvili s lidmi o Jehovovi. Víš, jak se jmenovali? – Matouš, Jan a Petr. Matouš Jan dobře Ježíše znali  a oba napsali knihu o jeho životě. Jan navíc napsal knihu, která se jmenuje Zjevení, a tři dopisy – První Jana, Druhý Jana a Třetí Jana. V Bibli můžeme najít taky dva dopisy, které napsal apoštol Petr. Jmenují se První Petra a Druhý Petra. Ve svém druhém dopise Petr napsal o tom, jak Jehova promluvil z nebe a řekl o Ježíšovi: „To je můj syn, milovaný, kterého jsem schválil.“

Na obrázku jsou i další muži, kteří napsali knihy o Ježíšovi. Jedním z nich byl Marek. Když byl Ježíš zatčen, Marek byl možná u toho a viděl, co se stalo. Další knihu napsal Lukáš. Byl to lékař a křesťanem se stal asi až potom, co Ježíš zemřel.

Další dva muži na obrázku jsou Ježíšovi mladší bratři. Chceš vědět, jak se jmenovali? – Byl to Jakub Juda. Nejdřív v Ježíše nevěřili, a dokonce si mysleli, že se zbláznil. Později v něj ale uvěřili a stali se křesťany.

Poslední, kdo zbývá na obrázku, je Pavel. Předtím než se stal křesťanem, se jmenoval Saul. Neměl křesťany rád a byl na ně moc zlý. Zajímalo by tě, jak se i on nakonec stal křesťanem? – Když jednou cestoval do Damašku, uslyšel, že k němu někdo mluví z nebe. Byl to Ježíš. Zeptal se ho: „Proč tak ubližuješ těm, kdo ve mě věří?“ Pavel se díky tomu změnil a stal se křesťanem. Časem napsal 14 biblických knih, od dopisu Římanům až po dopis Hebrejcům.

My si spolu čteme Bibli každý den. O Ježíšovi se toho z ní můžeme hodně dozvědět. Chceš Ježíše poznávat dál? –