Přejít k článku

Přejít na obsah

 8. KAPITOLA

Josijáš měl dobré přátele

Josijáš měl dobré přátele

Myslíš, že někdy může být těžké dělat to, co je správné? – Hodně lidí by řeklo, že ano. V Bibli se píše, že jednat správně bylo těžké i pro Josijáše. Měl ale dobré přátele, kteří mu pomáhali. Něco si teď o něm a jeho přátelích přečteme.

Josijášův otec se jmenoval Amon a byl to judský král. Byl to moc špatný člověk a uctíval modly. Když zemřel, králem se stal Josijáš. Bylo mu teprve osm let. Myslíš, že byl stejně špatný jako jeho otec? – Nebyl.

Sefanjáš lidi varoval, aby neuctívali modly

I když byl Josijáš ještě malý, chtěl poslouchat Jehovu. Přátelil se proto jenom s těmi, kdo Jehovu měli rádi. Takoví přátelé mu pomáhali dělat to, co je správné. S kým se Josijáš přátelil?

Byl to třeba prorok Sefanjáš. Ten obyvatele Judy varoval, že když budou uctívat modly, dopadne to s nimi špatně. Josijáš ho poslechl a uctíval Jehovu, ne modly.

 Jeho dalším přítelem byl Jeremjáš. Byli asi stejně staří, a když vyrůstali, bydleli blízko sebe. Byli tak dobří přátelé, že když Josijáš zemřel, Jeremjáš napsal smutnou píseň o tom, jak moc mu chybí. Jeden druhému pomáhali jednat správně a poslouchat Jehovu.

Josijáš a Jeremjáš jeden druhému pomáhali dělat to, co je správné

Co se od Josijáše můžeme naučit? – I když byl ještě malý, chtěl dělat to, co je správné. Věděl, že by se měl přátelit s lidmi, kteří mají rádi Jehovu. I ty si proto vybírej kamarády, kteří mají rádi Jehovu a pomůžou ti dělat to, co je správné.