Přejít k článku

Přejít na obsah

 6. KAPITOLA

David se nebál

David se nebál

Co děláš, když máš strach? – Možná jdeš za maminkou a tatínkem, aby ti pomohli. Je tu ale ještě někdo, kdo ti může pomoct. Je mnohem silnější než kdokoli jiný. Víš, kdo to je? – Ano, je to Jehova. Přečteme si něco o jednom chlapci, o kterém se píše v Bibli. Jmenoval se David. Byl odvážný, protože věděl, že mu Jehova vždycky pomůže.

Rodiče ho už odmalička učili, aby měl rád Jehovu. Díky tomu se David nebál, i když se několikrát dostal do velkého nebezpečí. Věděl, že Jehova je jeho přítel a že mu určitě pomůže. Třeba jednou, když David hlídal ovce, přišel ke stádu velký lev a jednu ovci odnesl. Víš, co David udělal? Rozběhl se za ním a vlastníma rukama ho zabil! A jindy, když na stádo zaútočil medvěd, zabil ho taky. Co myslíš, kdo Davidovi pomohl? – Ano, byl to Jehova.

David byl odvážný i jindy. Izraelité bojovali proti zlým lidem, kteří se jmenovali Filištíni. Jeden z filištínských vojáků byl strašně veliký. Ten obr se jmenoval Goliat. Posmíval se izraelským vojákům i Jehovovi a chtěl, aby s ním někdo z Izraelitů bojoval. Ti se ho ale hrozně báli. Když to David slyšel, řekl Goliatovi: „Budu s tebou bojovat já. Jehova mi pomůže a já tě porazím.“ Myslíš, že byl David odvážný? – Byl moc odvážný. Chceš vědět, co se stalo potom?

David vzal svůj prak a pět kamenů a šel s obrem bojovat. Když Goliat viděl, jak je David mladý, dělal si z něj legraci. David mu ale řekl: „Ty máš sice meč, ale se mnou je Jehova.“ Potom dal do praku kámen, rozběhl se ke Goliatovi a vystřelil na něj. Strefil se mu přímo do čela!  Mrtvý obr spadl na zem. Filištíni dostali strach a utekli. Jak mohl tak mladý chlapec porazit obra? – Pomohl mu Jehova, který je daleko silnější, než byl Goliat.

David se nebál, protože věděl, že mu Jehova pomůže

Co se z Davidova příběhu můžeme naučit? – Jehova je mnohem silnější než kdokoli jiný. Je to tvůj přítel. Až budeš mít příště strach, vzpomeň si, že Jehova ti může dodat odvahu.

PŘEČTĚTE SI V BIBLI