Přejít k článku

Přejít na obsah

 2. KAPITOLA

Bible je kniha od Boha

Bible je kniha od Boha

1., 2. Proč je Bible nádherný dar od Boha?

JAK se cítíte, když vás kamarád překvapí nějakým dárkem? Asi se nemůžete dočkat, až ho rozbalíte, a jste rádi, že na vás myslel. Určitě mu také poděkujete.

2 Bible je dar od Boha. Jsou v ní informace, které nenajdeme nikde jinde. Například se v ní dočteme, že Bůh stvořil nebe, zemi a prvního muže a ženu. Obsahuje také zásady, které nám můžou pomoct při řešení problémů. A dozvíme se z ní, jak Bůh uskuteční svůj záměr a udělá ze země lepší místo k životu. Bible je opravdu nádherný dar!

3. Co při studiu Bible zjistíte?

3 Při studiu Bible zjistíte, že si Bůh přeje, abyste byli jeho přáteli. Čím víc se toho o něm dozvíte, tím pevnější vaše přátelství bude.

4. Které informace o Bibli na vás zapůsobily?

4 Bible byla přeložena do víc než 3 000 jazyků a bylo jí vytištěno několik miliard kusů. Přes 90 procent lidí na celém světě ji může číst ve svém rodném jazyce. A každý týden se mezi lidi dostane víc než milion Biblí. Je to naprosto jedinečná kniha!

5. Co to znamená, že Bible je inspirovaná Bohem?

5 Bible o sobě říká, že je od Boha. Čteme tam:  „Celé Písmo je inspirované Bohem.“ (Přečti 2. Timoteovi 3:16.) Někoho ale možná napadne: Bibli přece napsali lidé, tak jak může být od Boha? Bible na to odpovídá: „Lidé mluvili z Boha, jak byli vedeni svatým duchem.“ (2. Petra 1:21) Je to podobné, jako když podnikatel diktuje dopis sekretářce. Kdo je autorem toho dopisu? Je to podnikatel, ne sekretářka. Stejně tak autorem Bible je Bůh, ne lidé, kteří ji psali. Bůh je vedl, aby zapsali jeho myšlenky. Bible je tedy opravdu „Boží slovo“. (1. Tesaloničanům 2:13; viz poznámka č. 2)

Bible – Překlad nového světa je k dispozici v mnoha jazycích

 BIBLE JE PŘESNÁ

6., 7. Proč můžeme říct, že jsou všechny části Bible v souladu?

6 Psaní Bible trvalo přes 1 600 let. Její pisatelé žili v různých dobách. Někteří byli vzdělaní, jiní ne. Například jeden z nich byl lékař. Jiní byli zemědělci, rybáři, pastýři, proroci, soudci nebo králové. I když Bibli psali různí lidé, všechny její části jsou v souladu. Co se píše v jedné kapitole, si neprotiřečí s tím, co se píše v jiných. * Celá Bible má navíc jeden společný námět.

7 První kapitoly Bible vysvětlují, jak ve světě začaly problémy. Poslední kapitoly zase ukazují, že Bůh na zemi vytvoří ráj a tyto problémy vyřeší. Bible popisuje tisíce let lidské historie a ukazuje, že Bůh vždycky udělá to, k čemu se rozhodne.

8. Z čeho je vidět, že je Bible vědecky přesná?

8 Bible není učebnice ani vědecká publikace. Když se ale k nějakému vědeckému tématu vyjadřuje, je vždycky přesná. Od knihy, kterou jsme dostali od Boha, bychom ani nic jiného nečekali. Například ve 3. Mojžíšově jsou pokyny, které dal Bůh Izraelitům a které je chránily před šířením nemocí. Byly zapsané dlouho před tím, než lidé zjistili, že nemoci jsou často způsobené bakteriemi a viry. Bible také správně říká, že země visí v prostoru. (Job 26:7)  A v době, kdy většina lidí věřila, že země je plochá, Bible uváděla, že je kulatá. (Izajáš 40:22)

9. Co poznáváme z toho, že pisatelé Bible byli upřímní?

9 Bible je přesná, také když popisuje historické události. O mnoha historických knihách to neplatí. Jejich autoři totiž ne vždycky zaznamenali celou pravdu – třeba se nezmínili o porážce, kterou jejich národ utrpěl v bitvě. Naproti tomu pisatelé Bible o porážkách svého národa upřímně psali. Psali také o svých chybách. Například v 51. žalmu král David velmi otevřeně uznává, že se dopustil vážných hříchů. Upřímnost pisatelů Bible ukazuje, že je tato kniha opravdu od Boha a že jí můžeme důvěřovat.

JE PLNÁ DOBRÝCH RAD

10. Proč jsou pro nás biblické rady prospěšné?

10 O Bibli čteme: „Celé Písmo je inspirované Bohem a je užitečné k vyučování, ke kárání, k nápravě věcí.“ (2. Timoteovi 3:16) Biblické rady jsou pro nás opravdu prospěšné. Jehova nás vytvořil, a proto rozumí tomu, jak přemýšlíme a co cítíme. Zná nás lépe než my sami a chce, abychom byli šťastní. Ví, co je pro nás dobré a co špatné.

11., 12. a) Jaké Ježíšovy rady čteme v 5. až 7. kapitole Matouše? b) Co dalšího v Bibli najdeme?

11 V 5. až 7. kapitole Matouše čteme skvělé rady, které dal Ježíš. Mluvil o tom, jak být šťastný, jak vycházet s druhými, jak se modlit a jaký mít postoj  k penězům. I když dal Ježíš tyto rady už před 2 000 lety, jsou stejně aktuální a praktické i dnes.

12 Jehova také nechal do Bible zapsat zásady, díky kterým můžeme mít šťastnější rodinu, být dobří pracovníci a mít hezké vztahy s druhými. Biblické zásady můžou pomáhat každému z nás, bez ohledu na to, kdo jsme, kde žijeme nebo s jakými problémy bojujeme. (Přečtěte si Izajáše 48:17; viz poznámka č. 3.)

OBSAHUJE SPOLEHLIVÁ PROROCTVÍ

Izajáš předpověděl dobytí Babylonu

13. Co se podle Izajáše mělo stát s Babylonem?

13 Mnoho biblických proroctví se už splnilo. Například Izajáš předpověděl dobytí města Babylonu. (Izajáš 13:19) Přesně popsal, jak se to stane. Město bylo chráněné velkými branami a řekou. Izajáš ale předpověděl, že řeka bude vysušena, brány zůstanou otevřené a dobyvatelé se města zmocní bez boje. Dokonce předpověděl, že muž, který Babylon porazí, se bude jmenovat Kýros. (Přečtěte si Izajáše 44:27–45:2.)

14., 15. Jak se Izajášovo proroctví splnilo?

14 Dvě stě let po zapsání tohoto proroctví přitáhlo proti Babylonu nepřátelské vojsko. Kdo ho vedl? Přesně jak Izajáš předpověděl, byl to Kýros, král Persie. Všechno bylo připravené k tomu, aby se splnila i zbývající část proroctví.

15 V tu noc, kdy došlo k útoku, pořádali Babyloňané hostinu. Měli pocit, že jim nic nehrozí, protože je chránily mohutné hradby a řeka. Kýros a jeho muži  ale vykopali příkop, kterým vodu z řeky částečně odvedli. Když hladina klesla, perští vojáci řeku přebrodili. Jak ale překonají babylonské hradby? Přesně podle proroctví zůstaly brány otevřené, takže se vojáci zmocnili města bez boje.

16. a) Jak to mělo s Babylonem nakonec dopadnout? b) Z čeho je vidět, že se Izajášovo proroctví splnilo?

 16 Izajáš také předpověděl, že Babylon nakonec zůstane neobydlený. Napsal: „Už nikdy nebude obýván, po všechny generace zůstane neosídlený.“ (Izajáš 13:20) Splnilo se to? Na místě, kde dřív Babylon stál (asi 80 kilometrů jižně od Bagdádu v dnešním Iráku), jsou dnes jenom ruiny. Nikdo tam nežije. Jehova vymetl Babylon „koštětem zkázy“. (Izajáš 14:22, 23) *

Ruiny Babylonu

17. Proč můžeme důvěřovat všem Božím slibům?

17 Splnilo se už mnoho biblických proroctví. Můžeme proto důvěřovat i tomu, co Bible říká o budoucnosti. Můžeme si být jistí, že Jehova splní svůj slib a udělá ze země ráj. (Přečtěte si  4. Mojžíšovu 23:19.) Máme „naději na věčný život. Ten už dávno slíbil Bůh, který nemůže lhát.“ (Titovi 1:2) *

BIBLE VÁM MŮŽE ZMĚNIT ŽIVOT

18. Jak apoštol Pavel popsal „Boží slovo“?

18 Ukázali jsme si, že Bible je naprosto jedinečná. Všechny její části jsou v souladu. Když se zmiňuje o nějakém vědeckém tématu nebo popisuje historické události, je vždycky přesná. Jsou v ní také skvělé rady a mnoho proroctví, která se už splnila. To ale není všechno. Apoštol Pavel napsal: „Boží slovo je živé [a] mocné.“ Co to znamená? (Přečtěte si Hebrejcům 4:12.)

19., 20. a) Jak vám Bible může pomoct, abyste poznali sami sebe? b) Jak můžete ukázat, že jste za Bibli vděční?

19 Bible má moc změnit člověku život. Může nám pomoct, abychom sami sebe lépe poznali. Například naše reakce na to, co v Bibli čteme, může ukázat, jaké máme postoje a jestli doopravdy milujeme Boha.

20 Bible je skutečně kniha od Boha. Bůh si přeje, abyste ji četli, studovali a zamilovali si ji. Svoji vděčnost za tento dar můžete ukázat tak, že ji budete dál zkoumat. Díky tomu pochopíte, jaký má Bůh záměr s lidmi. V další kapitole se o tom dozvíte víc.

^ 6. odst. Někteří lidé tvrdí, že jsou v Bibli rozpory. To ale není pravda. Viz 7. kapitola knihy Bible – Slovo Boží, nebo lidské?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

^ 16. odst. Další informace o biblických proroctvích najdete v brožuře Kniha pro všechny lidi na stranách 27–29. Brožuru vydali svědkové Jehovovi.

^ 17. odst. Proroctví o zničení Babylonu je jen jedno z biblických proroctví, která se už splnila. V poznámce č. 4 najdete proroctví, která se splnila na Ježíši Kristu.