Přejít k článku

Přejít na obsah

 16. KAPITOLA

Uctívejte Boha tak, jak si přeje

Uctívejte Boha tak, jak si přeje

1., 2. Jakou otázku si musíte položit a proč?

PŘI studiu Bible jste se dozvěděli, že hodně lidí, kteří se hlásí k nějakému náboženství, učí nebo dělá věci, které Bůh nenávidí. (2. Korinťanům 6:17) Proto nám Jehova říká, že máme opustit falešné náboženství neboli „Velký Babylon“. (Zjevení 18:2, 4) Co uděláte vy? Každý se musí rozhodnout sám. Položte si otázku: Chci Boha uctívat tak, jak si přeje, nebo ve svém životě nechci nic měnit?

2 Pokud jste už falešné náboženství opustili, udělali jste dobře. Ale možná se vám pořád líbí některé zvyky, které jsou s ním spojené. Na několik z nich se teď podíváme. Ukážeme si, proč je důležité mít na ně stejný názor jako Jehova.

OBRAZY, SOCHY A UCTÍVÁNÍ MRTVÝCH

3. a) Proč je pro někoho těžké uctívat Boha bez obrazů a sošek? b) Co o používání obrazů a soch říká Bible?

3 Někteří lidé už celé roky používají při uctívání Boha obrazy, sošky nebo domácí oltáře. Platí to i o vás? Pokud ano, možná vám připadá zvláštní, nebo dokonce špatné uctívat Boha bez nich. Ale pamatujte, že sám Jehova nám říká, jak ho máme uctívat. V Bibli se jasně píše, že nechce, abychom ho uctívali pomocí obrazů  a soch. (Přečtěte si 2. Mojžíšovu 20:4, 5; Žalm 115:4–8; Izajáš 42:8; 1. Jana 5:21)

4. a) Proč bychom neměli uctívat mrtvé? b) Proč Jehova řekl Izraelitům, aby se nesnažili mluvit s mrtvými?

4 V mnoha zemích se slaví svátky, které se týkají mrtvých. Někde je běžné uctívat předky, jinde se lidé za mrtvé modlí. Hodně lidí věnuje spoustu času a energie, aby si mrtvé usmířili. Dozvěděli jsme se ale, že mrtví nám nemůžou pomáhat ani škodit. Nežijí někde jinde. A je nebezpečné snažit se s nimi komunikovat. Zprávy, které zdánlivě pocházejí od někoho mrtvého, totiž ve skutečnosti pocházejí od démonů. Proto Jehova jasně řekl Izraelitům, aby se nesnažili mluvit s mrtvými ani se nevěnovali jiným druhům okultismu. (5. Mojžíšova 18:10–12; viz poznámky č. 2530)

5. Pokud uctíváte mrtvé nebo uctíváte Boha pomocí obrazů a soch, co vám pomůže s tím přestat?

5 Ukázali jsme si, že uctívat mrtvé a uctívat Boha pomocí obrazů a soch je špatné. Co vám pomůže s tím přestat? Čtěte Bibli a přemýšlejte o tom, jak se na takové věci dívá Jehova – jsou mu odporné. (5. Mojžíšova 27:15) Každý den se k Jehovovi modlete. Proste ho, aby vám pomohl dívat se na věci stejně jako on a uctívat ho tak, jak si přeje. (Izajáš 55:9) Můžete si být jistí, že vám dá sílu zbavit se všeho, co nějak souvisí s falešným náboženstvím.

MĚLI BYCHOM SLAVIT VÁNOCE?

6. Proč se Ježíšovo narození začalo slavit 25. prosince?

6 Vánoce jsou jeden z nejoblíbenějších svátků na  světě. Většina lidí si myslí, že je to oslava Ježíšova narození. Vánoce jsou ale spojené s falešným náboženstvím. Jak uvádí jedna encyklopedie (The New Encyclopædia Britannica), 25. prosince slavili pohané v Římě narození slunce. Církevní představitelé chtěli, aby ještě víc pohanů přijalo křesťanství, a tak se rozhodli slavit 25. prosince narození Ježíše, i když se Ježíš ten den nenarodil. (Lukáš 2:8–12) Ježíšovi učedníci Vánoce neslavili. V jedné knize se píše, že ještě 200 let po Ježíšově narození „nikdo nevěděl, kdy přesně se narodil, a navíc to málokoho zajímalo“. (Sacred Origins of Profound Things) Vánoce se začaly slavit víc než 300 let po tom, co byl Ježíš na zemi.

7. Proč praví křesťané neslaví Vánoce?

7 Hodně lidí ví, že Vánoce a vánoční zvyky, například večírky a dávání dárků, mají pohanský původ. Kvůli svému původu byly v Anglii a částech severní Ameriky jednu dobu dokonce zakázané a jejich slavení se trestalo. Nakonec ale lidé se slavením Vánoc zase začali. Proč to praví křesťané nedělají? Protože se chtějí ve všem líbit Bohu.

MĚLI BYCHOM SLAVIT NAROZENINY?

8., 9. Proč první křesťané neslavili narozeniny?

8 Mnozí lidé také rádi slaví narozeniny. Měli by to dělat i křesťané? Bible se zmiňuje o dvou oslavách narozenin. Slavili je ale ti, kdo neuctívali Jehovu. (1. Mojžíšova 40:20; Marek 6:21) Během oslav narozenin lidé uctívali falešné bohy. První křesťané proto  „považovali slavení jakýchkoli narozenin za pohanský zvyk“. (The World Book Encyclopedia)

9 Starověcí Řekové a Římané věřili, že při narození každého člověka je přítomný nějaký duch. „Tento duch měl mystický vztah k bohu, o jehož narozeninách se dotyčný člověk narodil,“ říká jedna kniha. (The Lore of Birthdays) Pohané si mysleli, že musí slavit svoje narozeniny, aby je tento duch chránil.

10. Proč by ani dnešní křesťané neměli slavit narozeniny?

10 Jak se podle vás Jehova dívá na oslavy, které jsou spojené s falešným náboženstvím? (Izajáš 65:11, 12) Rozhodně se mu nelíbí. Narozeniny ani jiné svátky spojené s falešným náboženstvím proto praví křesťané neslaví.

ZÁLEŽÍ NA TOM?

11. a) Proč někteří lidé slaví svátky? b) Co by pro nás mělo být nejdůležitější?

11 Někteří lidé slaví Vánoce a jiné svátky, i když vědí o jejich pohanském původu. Berou je prostě jako dobrou příležitost strávit nějaký čas s rodinou. Máte to tak i vy? Je pravda, že není nic špatného na tom, věnovat čas rodině. Jehova rodinu vytvořil a přeje si, abychom měli s druhými hezké vztahy. (Efezanům 3:14, 15) Nejdůležitější by pro nás ale měl být dobrý vztah s Jehovou. Nechceme proto slavit svátky, jen abychom potěšili příbuzné. Apoštol Pavel řekl: „Zkoumejte, co se líbí Pánu.“ (Efezanům 5:10)

12. Jaké svátky se Jehovovi nelíbí?

12 Hodně lidí si myslí, že na původu svátku nezáleží.  Jehova to ale vidí jinak. Nelíbí se mu svátky, které jsou spojené s falešným náboženstvím nebo které oslavují lidi nebo určitou zemi. Například Egypťané slavili mnoho svátků na počest svých falešných bohů. Když Izraelité vyšli z Egypta, jeden z jejich svátků napodobili a nazvali ho „svátek pro Jehovu“. Ale Jehova je za to potrestal. (2. Mojžíšova 32:2–10) Měli bychom proto poslechnout varování, které napsal prorok Izajáš: „Nedotýkejte se ničeho nečistého!“ (Přečtěte si Izajáše 52:11.)

SVÉ NÁZORY VYSVĚTLUJTE TAKTNĚ

13. Jaké otázky vás možná napadnou, když se rozhodnete neslavit svátky?

13 Když se rozhodnete, že některé svátky přestanete slavit, možná vás napadnou otázky jako: Co mám říct, když se mě spolupracovníci zeptají, proč s nimi neslavím Vánoce? Co mám dělat, když mi někdo dá vánoční dárek? Co když po mně můj manželský partner chce, abych s ním slavil nějaký svátek? Jak můžu pomoct dětem, aby jim nebylo líto, když narozeniny nebo jiný svátek nebudou slavit?

14., 15. Co můžete udělat, když vám někdo popřeje hezké svátky nebo vám dává dárek?

14 Když přemýšlíte, co v takových situacích říct nebo udělat, buďte rozumní. Když vám někdo například popřeje hezké svátky, můžete mu jednoduše poděkovat. Ale pokud chce někdo vědět víc, můžete mu vysvětlit, proč ten svátek neslavíte. Vždycky ale buďte laskaví, taktní a zdvořilí. Bible říká: „Ať jsou vaše slova  vždy laskavá, ochucená solí, abyste věděli, jak každému odpovědět.“ (Kolosanům 4:6) Můžete třeba vysvětlit, že jste rádi s druhými a rádi jim dáváte dárky, ale nechcete to spojovat s těmito svátky.

15 Co můžete udělat, když vám někdo dává dárek? V Bibli nenajdete žádný seznam pravidel. Ale píše se v ní, že bychom měli jednat tak, abychom z toho neměli špatné svědomí. (1. Timoteovi 1:18, 19) Člověk, který vám dárek dává, možná ani neví, že svátky neslavíte. Nebo řekne: „Vím, že to neslavíš, ale stejně ti to chci dát.“ Je na vás, jestli v takových situacích dárek přijmete, nebo ne. Důležité ale je, abyste měli čisté svědomí a neudělali nic, co by pokazilo váš vztah s Jehovou.

VY A VAŠE RODINA

Ti, kdo slouží Jehovovi, jsou šťastní

16. Co můžete dělat, když chce vaše rodina slavit nějaký svátek?

16 A co když chce vaše rodina slavit nějaký svátek, který vy už slavit nechcete? Není nutné se kvůli tomu hádat. Nezapomínejte, že na to mají právo. Jednejte s nimi hezky a jejich rozhodnutí respektujte. Přejete si přece, aby oni respektovali to vaše. (Přečtěte si Matouše 7:12.) Ale co když chtějí, abyste s nimi o svátcích strávili nějaký čas? Nejdřív se modlete k Jehovovi, aby vám pomohl správně se rozhodnout. Přemýšlejte o té situaci a najděte si k tomu víc informací. Nejdůležitější je rozhodnout se tak, abyste udělali radost Jehovovi.

17. Jak můžete pomoct svým dětem, aby neměly pocit, že o něco přicházejí?

17 Jak můžete pomoct svým dětem, aby jim nebylo  líto, když druzí slaví nějaký svátek? Čas od času pro ně můžete zorganizovat něco výjimečného. Také je můžete překvapit nějakým dárkem. A pamatujte, že jeden z nejhezčích dárků, jaké jim můžete dát, je váš čas a láska.

UCTÍVEJTE BOHA TAK, JAK SI PŘEJE

18. Proč bychom měli chodit na shromáždění svědků Jehovových?

18 Pokud chceme dělat radost Jehovovi, musíme opustit falešné náboženství i všechny zvyky a svátky, které jsou s ním spojené. To ale nestačí. Musíme Boha uctívat tak, jak si přeje. Co k tomu patří? Například to, že pravidelně chodíme na shromáždění svědků Jehovových. (Přečtěte si Hebrejcům 10:24, 25.) Tato setkání jsou důležitou součástí uctívání Boha. (Žalm 22:22; 122:1) Můžeme se na nich také vzájemně povzbuzovat. (Římanům 1:12)

19. Proč je důležité mluvit s druhými o tom, co se dozvídáte z Bible?

19 K uctívání Boha patří i to, že říkáte druhým, co se z Bible dozvídáte. Mnoho lidí trápí, co se dnes děje. Možná někoho takového znáte i vy. Řekněte mu, jakou nádhernou naději máte. K čemu to povede, když budete chodit na shromáždění a mluvit s druhými o Bibli? Uvidíte, že falešné náboženství a jeho zvyky vás už nelákají. Můžete si být jistí, že když se rozhodnete uctívat Boha tak, jak si přeje, budete šťastní a on vám bude vždycky pomáhat. (Malachiáš 3:10)