Přejít k článku

Přejít na obsah

 9. KAPITOLA

Blíží se konec světa?

Blíží se konec světa?

1. Jak můžeme zjistit, co se stane v budoucnosti?

UŽ JSTE si někdy při sledování zpráv říkali: Kam ten svět spěje? Kolem nás je spousta zla a krutosti, a tak si někteří lidé myslí, že hrozí konec světa. Mají pravdu? Dá se nějak zjistit, co nás čeká? Dá. Lidé sice budoucnost předpovědět nedokážou, ale Bůh Jehova ano. V Bibli nám říká, co máme před sebou my i naše planeta. (Izajáš 46:10; Jakub 4:14)

2., 3. Co chtěli vědět Ježíšovi učedníci a jak jim Ježíš odpověděl?

2 Když Bible mluví o konci světa, neznamená to konec naší planety, ale konec zla. Tuto změnu způsobí Boží království, o kterém učil Ježíš a které bude vládnout nad zemí. (Lukáš 4:43) Ježíšovi učedníci chtěli vědět, kdy Boží království přijde, a tak se ho zeptali: „Kdy se to stane a co bude znamením tvé přítomnosti a závěru tohoto systému?“ (Matouš 24:3) Ježíš jim neřekl konkrétní datum, ale vysvětlil, co se před koncem světa bude dít. A přesně to se děje v dnešní době.

3 V této kapitole si ukážeme, proč můžeme věřit, že žijeme těsně před koncem světa. Nejdřív si ale řekneme něco víc o válce, ke které došlo v nebi. Pomůže nám to pochopit, proč je situace na zemi tak špatná.

 VÁLKA V NEBI

4., 5. a) K čemu došlo v nebi krátce potom, co se Ježíš stal králem? b) Co se mělo podle Zjevení 12:12 dít na zemi?

4 8. kapitole jsme se dozvěděli, že v roce 1914 se Ježíš stal králem v nebi. (Daniel 7:13, 14) Kniha Zjevení popisuje, k čemu došlo krátce potom: „V nebi vypukla válka: Michael [Ježíš] a jeho andělé bojovali s drakem [Satanem]. Drak a jeho andělé také bojovali.“ * Satan a jeho démoni prohráli a byli svrženi na zem. Představte si tu radost, jakou museli mít věrní andělé! Ale co lidé na zemi? Bible předpověděla, že to pro ně bude hodně těžké. Proč? Protože Ďábel „ví, že mu zbývá málo času“, a tak je rozzuřený. (Zjevení 12:7, 9, 12)

5 Bůh už Ďábla brzy odstraní. Ďábel proto zuří a snaží se na zemi napáchat co nejvíc zla. Bible tuto náročnou dobu označuje jako poslední dny. Podívejme se, co se během nich má podle Ježíšových slov dít. (Viz poznámka č. 23.)

POSLEDNÍ DNY

6., 7. Jak se dnes splňují Ježíšova slova a) o válkách? b) o hladu?

6 Války. Ježíš řekl: „Bude bojovat národ proti národu a království proti království.“ (Matouš 24:7) Nikdy dřív nezemřelo ve válkách tolik lidí jako v naší době. Podle jedné výzkumné organizace (Worldwatch Institute) bylo od roku 1914 zabito  ve válkách víc než 100 milionů lidí. Ve 20. století byl počet obětí válek třikrát vyšší než v předchozích 19 stoletích dohromady. Dokážete si představit, kolik utrpení a bolesti způsobily války milionům lidí?

7 Hlad. Ježíš řekl: „Bude hlad.“ (Matouš 24:7) I když nikdy nebylo tolik potravin jako dnes, hodně lidí hladoví. Jak to? Nemají totiž peníze, aby si jídlo koupili, ani půdu, kde by si ho vypěstovali. Každý desátý člověk na světě žije v extrémní chudobě. Podle Světové zdravotnické organizace umírají ročně miliony dětí, a to hlavně kvůli podvýživě.

8., 9. Jak se splňuje Ježíšovo proroctví a) o zemětřeseních? b) o nemocech?

8 Zemětřesení. Ježíš předpověděl: „Budou velká zemětřesení.“ (Lukáš 21:11) Každý rok se očekává mnoho silných  zemětřesení. Od roku 1900 si zemětřesení vyžádala přes dva miliony obětí. A navzdory moderním varovným systémům při nich dál umírá mnoho lidí.

9 Nemoci. Ježíš předpověděl, že budou „mory“. Nebezpečné nemoci se měly rychle šířit a zabíjet spoustu lidí. (Lukáš 21:11) Lékaři si sice umí s mnoha nemocemi poradit, ale některé jsou stále ještě nevyléčitelné. Podle jedné zprávy umírají každý rok miliony lidí například na tuberkulózu, malárii a choleru. Za posledních 40 let se navíc objevilo přes 30 nových nemocí a na některé z nich neexistuje léčba.

JACÍ BUDOU LIDÉ V POSLEDNÍCH DNECH?

10. Jak se dnes splňuje 2. Timoteovi 3:1–5?

10 Ve 2. Timoteovi 3:1–5 čteme: „V posledních dnech nastanou velmi těžké časy.“  Apoštol Pavel popsal, jak se v té době budou lidé chovat. Řekl, že:

  • budou sobečtí

  • budou milovat peníze

  • nebudou poslouchat rodiče

  • budou nevěrní

  • nebudou mít rádi členy rodiny

  • nebudou se ovládat

  • budou násilní a agresivní

  • budou milovat požitky, a ne Boha

  • budou říkat, že milují Boha, ale nebudou podle toho žít

11. Jak podle Žalmu 92:7 dopadnou zločinci?

11 Máte takové lidi ve svém okolí? Na celém světě je jich hodně. Ale Bůh s tím už brzy něco udělá. Slibuje: „Když ničemové raší jako plevel a zločinci vzkvétají, je to proto, aby byli navždy vyhlazeni [zničeni].“ (Žalm 92:7)

 POZITIVNÍ STRÁNKY POSLEDNÍCH DNŮ

12., 13. Co nám v posledních dnech Jehova pomohl pochopit?

12 Bible předpověděla, že v posledních dnech bude svět plný bolesti a problémů. Také ale ukazuje, že se bude dít i něco pozitivního.

„Tato dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi“ (Matouš 24:14)

13 Lépe rozumíme Bibli. Prorok Daniel o posledních dnech napsal: „Pravého poznání velmi přibude.“ (Daniel 12:4) Bůh měl svému lidu pomoct, aby rozuměl Bibli víc než kdykoli předtím. To se děje zvlášť od roku 1914. Jehova nám pomohl pochopit, jak je důležité jeho jméno a jaký má záměr se zemí. Dozvěděli jsme se pravdu o výkupném, smrti a vzkříšení. Pochopili jsme, že naše problémy vyřeší jedině Boží království. A zjistili jsme, co dělat, abychom byli šťastní a líbili se Bohu. Necháváme si tyto informace pro sebe? Na to odpovídá jiné proroctví. (Viz poznámky č. 2024.)

14. Kdo káže dobrou zprávu o Království a kde?

14 Kážeme na celém světě. Když Ježíš mluvil o posledních dnech, řekl: „Tato dobrá zpráva o Království se bude kázat po celé obydlené zemi.“ (Matouš 24:3, 14) Dobrá zpráva se káže přibližně ve 240 zemích a asi v 1 000 jazycích. Svědkové Jehovovi „ze všech národů [a] kmenů“ pomáhají lidem na celém světě pochopit, co je Boží království a co pro ně udělá. (Zjevení 7:9) Kázání se věnují zadarmo. A i když je mnozí nenávidí a pronásledují, jak  to Ježíš předpověděl, nic je v tom nemůže zastavit. (Lukáš 21:17)

CO UDĚLÁTE VY?

15. a) Věříte, že žijeme v posledních dnech, a proč? b) Co se stane s těmi, kdo poslouchají Jehovu, a s těmi, kdo ho neposlouchají?

15 Věříte, že žijeme v posledních dnech? Mnoho biblických proroctví o posledních dnech se v naší době splňuje. Jehova brzy rozhodne, že se dobrá zpráva už kázat nebude, a potom přijde „konec“. (Matouš 24:14) O jaký konec se jedná? Je to Armagedon – válka, ve které Jehova odstraní všechno zlo. Pověří svého Syna a jeho mocné anděly, aby zničili každého, kdo jeho a Ježíše nechce poslouchat. (2. Tesaloničanům 1:6–9) Satan a démoni už nebudou lidi klamat. Všichni, kdo chtějí poslouchat Boha a podporovat jeho království, zažijí, jak se splní všechny Boží sliby. (Zjevení 20:1–3; 21:3–5)

16. Co musíme dělat vzhledem k tomu, že je konec tak blízko?

16 Tento svět ovládaný Satanem brzy skončí. Je proto velmi důležité položit si otázku: Co mám dělat? Jehova chce, abyste se o něm dozvěděli co nejvíc. Berte proto studium Bible vážně. (Jan 17:3) Porozumět Bibli vám pomůžou také shromáždění, která svědkové Jehovovi pořádají každý týden. Snažte se na ně chodit pravidelně. (Přečtěte si Hebrejcům 10:24, 25.) Pokud zjistíte, že musíte něco změnit, nebojte se to udělat. Jehova vám s tím  bude pomáhat a vaše přátelství s ním bude čím dál pevnější. (Jakub 4:8)

17. Proč bude hodně lidí překvapených, až přijde konec?

17 Apoštol Pavel řekl, že zničení tohoto zkaženého světa přijde ve chvíli, kdy to většina lidí nebude čekat. „Přijde jako zloděj v noci.“ (1. Tesaloničanům 5:2) Důkazy o tom, že žijeme v posledních dnech, hodně lidí ignoruje. Ježíš předpověděl: „Přítomnost Syna člověka [poslední dny] bude taková, jako byly Noemovy dny. Tehdy před potopou totiž lidé jedli a pili, muži se ženili a ženy vdávaly, a to až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nevšímali si, co se děje, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla. Taková bude přítomnost Syna člověka.“ (Matouš 24:37–39)

18. Před čím nás Ježíš varoval?

18 Ježíš nás varoval, abychom se nerozptylovali „přejídáním, přílišným pitím a životními starostmi“. Řekl, že konec přijde náhle, „jako léčka“, a že přijde „na všechny, kdo žijí na zemi“. Pak dodal: „Buďte tedy bdělí a stále úpěnlivě proste [modlete se], aby se vám podařilo uniknout všem těmto věcem, které musí nastat, a obstát před Synem člověka.“ (Lukáš 21:34–36) Proč je tak důležité Ježíšovo varování poslechnout? Protože Satanův zkažený svět bude už brzy zničen. Zachráněni budou jenom ti, koho Jehova a Ježíš schvalují. Takoví lidé budou žít věčně v novém světě. (Jan 3:16; 2. Petra 3:13)

^ 4. odst. Michael je jiné jméno Ježíše Krista. Viz poznámka č. 22.