Přejít k článku

Přejít na obsah

 14. KAPITOLA

Jak mít šťastnou rodinu?

Jak mít šťastnou rodinu?

1., 2. Co si Jehova přeje pro rodiny?

BIBLE popisuje, jak Bůh Jehova vytvořil první ženu Evu a přivedl ji k Adamovi. Tak uzavřel první manželství. Adam měl takovou radost, že prohlásil: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla.“ (1. Mojžíšova 2:22, 23) Z toho vidíme, že Jehova chce, aby byli lidé v manželství šťastní.

2 Je smutné, že mnoho lidí nikdy nemělo šťastnou rodinu. V Bibli je ale spousta rad pro všechny členy rodiny, díky kterým můžou mít hezké vztahy a být spolu šťastní. (Lukáš 11:28)

CO BŮH OČEKÁVÁ OD MANŽELŮ

3., 4. a) Jak by se měl manžel chovat ke své manželce? b) Proč si mají manželé odpouštět?

3 Bible říká, že dobrý manžel miluje svoji manželku a váží si jí. (Přečtěte si Efezanům 5:25–29.) Vždycky s ní jedná s láskou, chrání ji a pečuje o ni. Nijak jí neubližuje.

4 A co když manželka udělá nějakou chybu? Bible manželům říká: „Milujte své manželky a nebuďte na ně rozzlobení.“ (Kolosanům 3:19) Manželé, nezapomínejte, že chyby děláte i vy. A pokud chcete, aby vám Bůh odpouštěl, musíte odpouštět své manželce. (Matouš 6:12, 14, 15) Když si manžel s manželkou  ochotně odpouštějí, přispívá to ke šťastnému manželství.

5. Proč by měl manžel projevovat své manželce úctu?

5 Jehova od manžela očekává, že bude manželce projevovat úctu. Měl by brát ohled na její fyzické i citové potřeby. To je velmi důležité. Pokud se totiž manžel nechová ke své manželce hezky, Jehova možná nebude naslouchat jeho modlitbám. (1. Petra 3:7) Pro Jehovu nejsou muži cennější než ženy. Váží si všech, kdo ho milují.

6. Co to znamená, že manžel a manželka jsou „jedno tělo“?

6 Ježíš řekl, že manžel a manželka „už nejsou dva, ale jedno tělo“. (Matouš 19:6) To znamená, že by si měli být věrní a nikdy by jeden druhého neměli zradit. (Přísloví 5:15–21; Hebrejcům 13:4) Měli by nesobecky uspokojovat sexuální potřeby svého partnera. (1. Korinťanům 7:3–5) Bible říká, že manželé by měli „milovat své manželky jako své vlastní tělo“. A dodává, že nikdo nikdy „neměl nenávist ke svému tělu, ale živí ho a něžně o něj pečuje“. Manžel by proto měl svoji manželku milovat a pečovat o ni. Manželky ze všeho nejvíc touží po tom, aby k nim byl manžel něžný a laskavý. (Efezanům 5:28, 29)

CO BŮH OČEKÁVÁ OD MANŽELEK

7. Proč v rodině musí být někdo, kdo ji vede?

7 Aby rodina dobře fungovala, musí v ní být někdo, kdo ji vede, tedy hlava rodiny. V 1. Korinťanům 11:3 se píše: „Hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Bůh.“

8. Jak může manželka ukázat, že má k manželovi hlubokou úctu?

 8 Každý manžel dělá chyby. Když ale manželka podporuje jeho rozhodnutí a ochotně s ním spolupracuje, je to k dobru celé rodiny. (1. Petra 3:1–6) Bible říká: „Manželka by měla mít ke svému manželovi hlubokou úctu.“ (Efezanům 5:33) Co když ale manžel nemá stejné náboženské názory jako ona? I tak by k němu měla mít hlubokou úctu. V Bibli čteme: „Manželky, podřizujte [se] svým manželům, aby ti, kteří neposlouchají slovo, mohli být získáni beze slova vaším chováním, když uvidí vaše čisté chování a hlubokou úctu.“ (1. Petra 3:1, 2) Když se manželka chová hezky, může to manželovi pomoct, aby chápal její víru a respektoval ji.

9. a) Co má manželka dělat, když s manželem v něčem nesouhlasí? b) Jakou radu dostávají manželky v Titovi 2:4, 5?

9 Co má manželka dělat, když s manželem v něčem  nesouhlasí? Může mu svůj názor uctivě a taktně vysvětlit. Například když Sára řekla něco, co se Abrahamovi nelíbilo, Jehova ho vybídl: „Poslechni ji.“ (1. Mojžíšova 21:9–12) Pokud manžel nakonec rozhodne tak, že to není v rozporu s Biblí, manželka by ho měla podpořit. (Skutky 5:29; Efezanům 5:24) Dobrá manželka se stará o rodinu. (Přečtěte si Titovi 2:4, 5.) Když její manžel a děti vidí, co všechno pro ně dělá, budou ji ještě víc milovat a vážit si jí. (Přísloví 31:10, 28)

V čem je Sára dobrým příkladem pro manželky?

10. Co Bible říká o tom, když chce někdo odejít od svého partnera nebo se s ním chce rozvést?

10 Když se objeví problémy, manželé se někdy rychle rozhodnou, že od sebe odejdou nebo se dají rozvést. Bible ale říká: „Ať manželka neodchází od svého manžela“ a „manžel ať neopouští svou manželku.“ (1. Korinťanům 7:10, 11) V některých extrémních situacích může dojít k tomu, že manželé začnou žít odděleně. Takové rozhodnutí je ale nutné dobře promyslet. A jak je to s rozvodem? Bible ukazuje, že jediným oprávněným důvodem k rozvodu je sexuální nemravnost, tedy to, že jeden z partnerů je nevěrný. (Matouš 19:9)

CO BŮH OČEKÁVÁ OD RODIČŮ

Ježíš dal dobrý příklad každému členu rodiny

11. Co děti potřebují ze všeho nejvíc?

11 Rodiče, věnujte svým dětem co nejvíc času. Potřebují vás. A ze všeho nejvíc potřebují, abyste je učili o Jehovovi. (5. Mojžíšova 6:4–9)

12. Jak by rodiče měli chránit své děti?

12 Satanův svět je čím dál zkaženější. Někteří lidé  chtějí našim dětem ublížit, a dokonce je sexuálně zneužít. Pro některé rodiče je těžké o tom mluvit. Své děti ale před těmito lidmi musíte varovat a učit je, jak mají v takových situacích reagovat. Rodiče, své děti musíte chránit! * (1. Petra 5:8)

13. Jak by měli rodiče učit své děti?

13 Rodiče, máte odpovědnost učit své děti, jak se mají chovat. Jak to můžete dělat? Vaše děti potřebují,  abyste je vychovávali a ukázňovali, ale nikdy byste neměli být drsní a bezcitní. (Jeremjáš 30:11) Nikdy je proto neukázňujte, když jste rozzlobení. Určitě nechcete, aby vaše slova byla „jako bodání mečem“ a ubližovala jim. (Přísloví 12:18) Pomáhejte jim pochopit, proč by měly poslouchat. (Efezanům 6:4; Hebrejcům 12:9–11; viz poznámka č. 29)

CO BŮH OČEKÁVÁ OD DĚTÍ

14., 15. Proč by měly děti poslouchat rodiče?

14 Ježíš poslouchal svého Otce vždycky – i ve chvílích, kdy to pro něj nebylo jednoduché. (Lukáš 22:42; Jan 8:28, 29) A Jehova od dětí očekává, že budou své rodiče také poslouchat. (Efezanům 6:1–3)

15 Děti, možná je pro vás někdy těžké poslouchat rodiče. Ale pamatujte, že když jste poslušné, Jehova i rodiče z vás mají radost. * (Přísloví 1:8; 6:20; 23:22–25)

Co pomůže mladému člověku poslechnout Boha, když ho někdo navádí ke špatnému?

16. a) Jak Ďábel navádí mladé lidi, aby udělali něco špatného? b) Proč je důležité najít si kamarády, kteří mají rádi Jehovu?

16 Ďábel vás může pomocí vašich kamarádů a jiných mladých lidí navádět, abyste udělali něco špatného. Ví, že je těžké takovému tlaku odolat. Například Jákobova dcera Dina si našla přátele, kteří nemilovali Jehovu. Sobě i své rodině tím způsobila spoustu problémů. (1. Mojžíšova 34:1, 2) Pokud vaši kamarádi nemilují Jehovu, možná vás budou přemlouvat, abyste udělali něco, co Jehova nenávidí. Vám, vašim rodičům i Bohu by to ale hodně ublížilo. (Přísloví  17:21, 25) Proto je důležité, abyste si našli kamarády, kteří mají Jehovu rádi. (1. Korinťanům 15:33)

VAŠE RODINA MŮŽE BÝT ŠŤASTNÁ

17. Co Bůh očekává od každého člena rodiny?

17 Když členové rodiny poslouchají rady od Boha, ušetří si spoustu problémů a starostí. Manželé, milujte svou manželku a dávejte jí to najevo. Manželky, mějte k manželovi hlubokou úctu, podřizujte se mu a napodobujte příklad manželky popsané v Příslovích 31:10–31. Rodiče, učte své děti, aby milovaly Boha. (Přísloví 22:6) Otcové, dobře veďte svou rodinu. (1. Timoteovi 3:4, 5; 5:8) Děti, poslouchejte rodiče. (Kolosanům 3:20) Pamatujte, že všichni v rodině dělají chyby, a tak buďte pokorní a ochotní se omluvit. Jehova nechal do Bible zapsat dobré rady pro každého člena rodiny.

^ 12. odst. Víc informací o tom, jak můžete chránit své děti, najdete v 32. kapitole knihy Co se dozvídáme od Velkého učitele. Knihu vydali svědkové Jehovovi.

^ 15. odst. Dítě nemusí své rodiče poslechnout, když po něm chtějí něco, co je proti Božím zákonům. (Skutky 5:29)