Přejít k článku

Přejít na obsah

 7. KAPITOLA

Bude vzkříšení!

Bude vzkříšení!

1.–3. V jakém vězení jsme my všichni a jak nás Jehova osvobodí?

PŘEDSTAVTE SI, že vás odsoudili k doživotnímu vězení za něco, co jste neudělali. Nemáte šanci na propuštění. Se svojí zoufalou situací nemůžete vůbec nic dělat. Ve chvíli, kdy už ztrácíte poslední zbytky naděje, se ale dozvíte úžasnou zprávu. Existuje někdo, kdo vás dokáže dostat na svobodu, a dokonce slíbil, že to udělá. Jak byste se cítili?

2 Dá se říct, že ve vězení jsme my všichni. Nikdo z nás totiž nemůže uniknout smrti. Ale Jehova nás dokáže od smrti osvobodit. Slíbil: „Jako poslední nepřítel bude zničena smrt.“ (1. Korinťanům 15:26)

3 Dokážete si představit, jaké to bude, až se smrti nebudete muset bát? Jehova ale udělá ještě něco dalšího. Kromě toho, že odstraní smrt, vrátí život těm, kdo už zemřeli. Slíbil, že mrtví budou znovu žít. (Izajáš 26:19) Bible tomu říká vzkříšení. Přemýšlejte, co to pro vás bude znamenat.

KDYŽ NÁM ZEMŘE NĚKDO BLÍZKÝ

4. a) Kde můžeme najít útěchu, když nám zemře někdo blízký? b) S kým se Ježíš přátelil?

4 Když nám zemře někdo z rodiny nebo dobrý  přítel, cítíme nesnesitelnou bolest a smutek. Připadáme si bezmocní. Nedokážeme mu vrátit život. Ale v Bibli můžeme najít útěchu. (Přečtěte si 2. Korinťanům 1:3, 4.) Podívejme se na jeden příběh, který ukazuje, jak moc si Jehova a Ježíš přejí vrátit život našim blízkým. Když byl Ježíš na zemi, často navštěvoval Lazara a jeho sestry Martu a Marii. Všichni tři byli jeho dobří přátelé. Bible říká: „Ježíš miloval Martu a její sestru i Lazara.“ Lazar ale najednou zemřel. (Jan 11:3–5)

5., 6. a) Jak Ježíš reagoval, když viděl plakat Lazarovy příbuzné a přátele? b) Proč nás může utěšit, že Ježíš vnímá smrt stejně jako my?

5 Ježíš se vydal za Martou a Marií, aby je utěšil. Když Marta slyšela, že se blíží k jejich vesnici, šla mu naproti. Byla ráda, že Ježíše vidí, ale řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel.“ Myslela si, že přišel příliš pozdě. Ježíš pak viděl, jak její sestra Marie pláče a jak jsou smutní i všichni ostatní. Hluboce ho to zasáhlo a vyhrkly mu slzy. (Jan 11:21, 33, 35) Cítil tu hroznou bolest, jakou cítíme my, když nám zemře někdo, koho jsme milovali.

6 To, že Ježíš vnímá smrt stejně jako my, nás může utěšit. A Ježíš je jako jeho Otec. Můžeme si proto být jistí, že naši bolest cítí i Jehova. (Jan 14:9) Navíc má moc navždy smrt odstranit a přesně to už brzy udělá.

 „LAZARE, POJĎ VEN!“

7., 8. a) Proč Marta nechtěla, aby odvalili kámen od hrobky? b) Co udělal Ježíš?

7 Ježíš přišel k hrobce, kde bylo Lazarovo tělo. U jejího vchodu byl přivalený kámen. „Odvalte ten kámen,“ řekl Ježíš. Ale Marta to nechtěla, protože Lazar ležel v hrobce už čtyři dny. (Jan 11:39) Nevěděla, co chce Ježíš pro jejího bratra udělat.

Představte si, jak byli Lazarovi příbuzní a přátelé šťastní, když byl Lazar vzkříšen (Jan 11:38–44)

8 Ježíš řekl: „Lazare, pojď ven!“ Marta s Marií pak uviděly něco naprosto úžasného. „Muž, který byl mrtvý, vyšel ven. Nohy a ruce měl ovázané pruhy látky.“ (Jan 11:43, 44) Lazar byl naživu! Znovu mohl být se svou rodinou a přáteli. Mohli ho obejmout a mluvit s ním. Byl to zázrak! Ježíš Lazara vzkřísil.

„DÍVENKO, ŘÍKÁM TI, VSTAŇ!“

9., 10. a) Kdo dal Ježíšovi sílu křísit mrtvé? b) Proč pro nás mají příběhy o vzkříšení velkou hodnotu?

9 Křísil Ježíš lidi z vlastní síly? Ne. Než vzkřísil Lazara, modlil se k Jehovovi a on mu dal sílu ten zázrak udělat. (Přečtěte si Jana 11:41, 42.) Lazar nebyl jediný, kdo byl vzkříšen. * Bible vypráví o jedné dvanáctileté holčičce, která byla hodně  nemocná. Její otec Jairos byl zoufalý a prosil Ježíše, aby ji uzdravil. Byla jeho jediné dítě. Když s Ježíšem mluvil, přišli za ním nějací lidé a řekli mu: „Tvoje dcera zemřela. Proč ještě obtěžovat Učitele?“ Ale Ježíš mu řekl: „Neboj se, jen věř a bude zachráněna.“ Pak se s Jairem vydal k němu domů. Když přicházeli, Ježíš viděl, jak tam lidé pláčou. Řekl jim: „Neplačte. Vždyť nezemřela, ale spí.“ Její rodiče ta slova určitě překvapila. Ježíš pak všechny poslal ven a šel s rodiči do místnosti, kde holčička ležela. Jemně ji vzal za ruku a řekl jí: „Dívenko, říkám ti, vstaň!“ Představte si, jak byli její rodiče šťastní, když okamžitě vstala a začala chodit. Ježíš jejich dceru vzkřísil! (Marek 5:22–24, 35–42; Lukáš 8:49–56) Kdykoli se na ni pak podívali, připomnělo jim to, co pro ně Jehova prostřednictvím Ježíše udělal.

10 Ti, které Ježíš vzkřísil, později zase zemřeli. Ale příběhy o jejich vzkříšení pro nás mají velkou hodnotu, protože nám dávají naději. Ukazují, že Jehova chce lidi vzkřísit a také to udělá.

CO SE UČÍME Z PŘÍBĚHŮ O VZKŘÍŠENÍ

Apoštol Petr vzkřísil křesťanku Dorkas (Skutky 9:36–42)

Elijáš vzkřísil syna jedné vdovy (1. Královská 17:17–24)

11. Co se podle Kazatele 9:5 dělo s Lazarem po smrti?

11 Bible jasně říká, že „mrtví nevědí vůbec nic“. (Kazatel 9:5) Tak to bylo i s Lazarem. Když byl v hrobě, vůbec nic nevěděl. Jak řekl Ježíš, jeho smrt se podobala spánku. (Jan 11:11)

12. Jak víme, že Lazar byl opravdu vzkříšen?

 12 Když Ježíš vzkřísil Lazara, vidělo to hodně lidí. Dokonce i Ježíšovi nepřátelé museli uznat, že ten zázrak udělal. Lazar byl naživu, takže musel být vzkříšen. (Jan 11:47) Navíc se hodně lidí přišlo na Lazara podívat a díky tomu uvěřili, že Ježíše poslal Bůh. Ježíšovým nepřátelům se to nelíbilo, a tak chtěli zabít jeho i Lazara. (Jan 11:53; 12:9–11)

13. Proč si můžeme být jistí, že Jehova dokáže vzkřísit mrtvé?

13 Ježíš řekl, že budou vzkříšeni „všichni v pamětních hrobkách“. (Jan 5:28) To znamená, že ožijí všichni, které má Jehova ve své paměti. Aby ale mohl někoho vzkřísit, musí si o něm pamatovat úplně všechno. Je to vůbec možné? Zamyslete se: Ve vesmíru jsou miliardy hvězd. A v Bibli se píše, že Jehova zná jméno každé z nich. (Přečtěte si Izajáše 40:26.) Pokud si dokáže pamatovat jméno každé hvězdy, určitě pro něj není těžké pamatovat si všechno o těch, kterým chce vrátit život. Navíc všechno vytvořil, a tak má potřebnou moc na to, aby lidi vzkřísil.

14., 15. Co se o vzkříšení dozvídáme z Jobových slov?

14 Ve vzkříšení věřil i věrný Boží služebník Job. Zeptal se: „Když člověk zemře, může znovu žít?“ Pak řekl Jehovovi: „Zavoláš a já ti odpovím. Budeš toužit po díle svých rukou.“ Job věděl, že Jehova se těší na dobu, kdy mrtvým vrátí život. (Job 14:13–15)

 15 Jak na vás působí, když přemýšlíte o vzkříšení? To, že Jehova chce mrtvým vrátit život, je pro nás velkou útěchou. Možná si ale říkáte: Budou vzkříšeni i moji příbuzní a přátelé? Podívejme se teď, kdo bude podle Bible vzkříšen a kde budou tito lidé žít.

„USLYŠÍ JEHO HLAS A VYJDOU“

16. Co čeká ty, kdo budou vzkříšeni na zem?

16 Ti, kdo byli vzkříšeni v minulosti, pak dál žili se svými příbuznými a přáteli tady na zemi. Tak to bude i v budoucnosti, jen to bude ještě mnohem lepší. Jak to? Protože lidé vzkříšení na zem budou mít možnost žít věčně – už nikdy nebudou muset zemřít. Svět bude navíc vypadat úplně jinak. Nebudou války, zločiny ani nemoci.

17. Kdo bude vzkříšen?

17 Kdo bude vzkříšen? Ježíš řekl, že „všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho hlas a vyjdou“. (Jan 5:28, 29) Ve Zjevení 20:13 se píše: „Moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, a také smrt a hrob vydaly mrtvé, kteří v nich byli.“ Ano, miliardy lidí budou znovu žít. A apoštol Pavel řekl, že „budou vzkříšeni lidé dobří i špatní“. (Přečtěte si Skutky 24:15.) O koho půjde?

V ráji budou mrtví vzkříšeni a znovu se setkají se svými blízkými

18. Kdo patří mezi „dobré lidi“, kteří budou vzkříšeni?

18 Kdo patří mezi „dobré lidi“, kteří budou vzkříšeni na zem? Jsou mezi nimi ti, kdo Jehovovi věrně  sloužili před tím, než na zem přišel Ježíš. Je to třeba Noe, Abraham, Sára, Mojžíš, Rut a Ester. O některých z těchto mužů a žen se můžete dočíst v 11. kapitole  Hebrejcům. A co věrní Jehovovi služebníci, kteří zemřeli v dnešní době? I oni patří mezi „dobré lidi“, takže budou vzkříšeni.

19. Kdo patří mezi „špatné lidi“ a jakou možnost dostanou?

19 A kdo patří mezi „špatné lidi“? Jsou to miliardy těch, kdo neměli příležitost poznat Jehovu. I když zemřeli, nezapomněl na ně. Vzkřísí je a oni se o něm budou moct učit a sloužit mu.

20. Kdo nebude vzkříšen?

20 Znamená to, že budou vzkříšeni všichni mrtví? Ne. Ježíš naznačil, že někteří lidé znovu žít nebudou. (Lukáš 12:5) Kdo nebude vzkříšen? Zkažení lidé, kteří se nechtěli změnit. Kdo o tom bude rozhodovat? Nejvyšším soudcem je Jehova, ale pravomoc být „soudcem živých i mrtvých“ svěřil také Ježíšovi. (Skutky 10:42; viz poznámka č. 18)

VZKŘÍŠENÍ DO NEBE

21., 22. a) Jaké tělo dostávají ti, kdo jsou vzkříšeni do nebe? b) Kdo byl k životu v nebi vzkříšen jako první?

21 V Bibli se také píše, že někteří lidé mají žít v nebi. Když je někdo vzkříšen do nebe, nemá už lidské tělo, ale duchovní.

22 Jako první byl k životu v nebi vzkříšen Ježíš. (Jan 3:13) Jehova ho vzkřísil třetí den po jeho smrti. (Žalm 16:10; Skutky 13:34, 35) Ježíš po vzkříšení nedostal lidské tělo. Byl vzkříšen jako mocná duchovní osoba. (1. Korinťanům 15:3–6) Apoštol  Petr vysvětlil, že Ježíš „byl usmrcen v těle, ale oživen v duchu“. (1. Petra 3:18) A Bible říká, že není jediný.

23., 24. Kdo tvoří „malé stádo“, o kterém mluvil Ježíš, a kolik jich má být?

23 Krátce před smrtí řekl Ježíš svým věrným učedníkům: „Odcházím, abych vám připravil místo.“ (Jan 14:2) Tím ukázal, že někteří jeho následovníci mají být vzkříšeni, aby s ním žili v nebi. Kolik jich má být? Ježíš řekl, že to bude „malé stádo“ – to znamená, že jich nebude moc. (Lukáš 12:32) Apoštol Jan uvedl přesný počet. Viděl, jak na nebeské hoře Sion stojí Ježíš „a s ním 144 000“. (Zjevení 14:1)

24 Kdy má být těch 144 000 křesťanů vzkříšeno? Bible říká, že to má být po tom, co Kristus začne vládnout v nebi. (1. Korinťanům 15:23) A v té době právě žijeme. Většina ze 144 000 už byla do nebe vzkříšena. Ti, kdo ještě žijí na zemi, budou do nebe vzkříšeni hned po smrti. Ale většina lidí bude vzkříšena až v budoucnosti a budou žít v ráji na zemi.

25. O čem bude příští kapitola?

25 Jehova už brzy osvobodí všechny lidi od smrti. Smrt navždy přestane existovat! (Přečtěte si Izajáše 25:8.) Co ale bude těch 144 000 dělat v nebi? Bible vysvětluje, že budou s Ježíšem tvořit nebeskou vládu. Víc se o ní dozvíme v příští kapitole.

^ 9. odst. V Bibli jsou i další příběhy o vzkříšení. Mezi vzkříšenými byli mladí i staří, muži i ženy, Izraelité i cizinci. Můžete si o tom přečíst v 1. Královské 17:17–24; 2. Královské 4:32–37; 13:20, 21; Matoušovi 28:5–7; Lukášovi 7:11–17 a Skutcích 9:36–42; 20:7–12.