Přejít k článku

Přejít na obsah

 8. ČÁST

Když v rodině dojde k tragédii

Když v rodině dojde k tragédii

„Velmi [se] radujete, ačkoli jste nyní na malou chvíli, musí-li to být, zarmucováni různými zkouškami.“ (1. Petra 1:6)

I když se ze všech sil snažíte, aby vaše rodina byla šťastná, mohou se stát nečekané věci, kvůli kterým pro vás bude obtížné udržet si radost. (Kazatel 9:11) Těm, kdo se dostanou do těžkostí, Bůh láskyplně poskytuje pomoc. Pokud se budete řídit následujícími biblickými zásadami, dokážete se vy i vaše rodina vyrovnat i s těmi nejhoršími situacemi.

 1. SPOLÉHEJTE NA JEHOVU

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Uvrhnete [na něj] všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. Petra 5:7) Vždy mějte na paměti, že Bůh vaše trápení nezpůsobil. (Jakub 1:13) Když se k němu přimknete, pomůže vám tím nejlepším možným způsobem. (Izajáš 41:10) „Vylévejte před ním své srdce.“ (Žalm 62:8)

Útěchu najdete také v tom, že budete každý den číst a studovat Bibli. Díky tomu pocítíte, jak nás Jehova „utěšuje ve všem našem soužení“. (2. Korinťanům 1:3, 4; Římanům 15:4) Slibuje, že vám dá „pokoj, který převyšuje všechno myšlení“. (Filipanům 4:6, 7, 13)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Modlete se k Jehovovi o pomoc, abyste zůstali klidní a uvažovali jasně.

  • Zvažte všechny možnosti, které máte, a zvolte ten nejlepší postup.

2. NEZAPOMÍNEJTE NA POTŘEBY SVÉ I OSTATNÍCH ČLENŮ RODINY

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Srdce toho, kdo má porozumění, získává poznání, a ucho moudrých se snaží poznání nalézt.“ (Přísloví 18:15) Zjistěte si všechna fakta. Zjistěte také, co potřebují jednotliví členové rodiny. Promluvte si s nimi. Naslouchejte jim. (Přísloví 20:5)

Co když někdo blízký zemře? Nebojte se dát najevo, co cítíte. Připomínejte si, že i Ježíš „dal průchod slzám“. (Jan 11:35; Kazatel 3:4) Je také důležité mít dostatek odpočinku a spánku. (Kazatel 4:6) Pak je snazší se s tíživou situací vyrovnat.

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Zvykněte si se členy rodiny komunikovat. Když vzniknou problémy, budou s vámi mluvit bez zábran.

  • Promluvte si s těmi, kdo podobnou situaci zažili.

 3. ŘEKNĚTE SI O POMOC

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Pravý druh miluje celou dobu a je bratrem, který se narodil pro čas tísně.“ (Přísloví 17:17) Přátelé vám chtějí pomoct, ale možná nevědí, jak na to. Nebojte se jim říct, co opravdu potřebujete. (Přísloví 12:25) Požádejte také o duchovní pomoc ty, kdo dobře znají Bibli. Mohou vám v ní ukázat užitečné rady. (Jakub 5:14)

Potřebnou podporu získáte, když se budete pravidelně scházet s lidmi, kteří mají skutečnou víru v Boha a důvěřují v jeho sliby. Velkou útěchu také načerpáte z toho, že budete pomáhat těm, kdo sami potřebují povzbuzení. Mluvte s nimi o své víře v Jehovu a o jeho slibech. Zaměstnejte se tím, že budete pomáhat jiným lidem v těžké situaci, a neizolujte se od těch, kdo vás mají rádi a záleží jim na vás. (Přísloví 18:1; 1. Korinťanům 15:58)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Promluvte si s blízkým přítelem a dejte mu možnost, aby vám pomohl.

  • O svých potřebách se vyjadřujte konkrétně a buďte upřímní.