Přejít k článku

Přejít na obsah

 7. ČÁST

Jak vychovávat děti

Jak vychovávat děti

„Tato slova, která ti dnes přikazuji, se prokážou být na tvém srdci; a budeš je vštěpovat svému synovi.“ (5. Mojžíšova 6:6, 7)

Když Jehova vytvořil rodinné uspořádání, stanovil, že odpovědnost za děti budou mít rodiče. (Kolosanům 3:20) Jako rodiče tedy máte úkol vychovávat své dítě tak, aby si Jehovu zamilovalo a aby se z něj stal zodpovědný člověk. (2. Timoteovi 1:5; 3:15) Musíte také poznat, co si váš syn nebo dcera ve skutečnosti myslí a co cítí. Samozřejmě že velmi důležitý je i váš příklad. Vštěpovat dítěti myšlenky z Jehovova Slova vám nejlépe půjde tehdy, když je nejdřív budete mít ve svém srdci. (Žalm 40:8)

 1. BUĎTE PŘÍSTUPNÍ

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Každý člověk má být rychlý k slyšení, pomalý k mluvení.“ (Jakub 1:19) Jistě si přejete, aby vaše dítě cítilo, že s vámi může mluvit bez zábran. Musí vědět, že jste ochotní mu naslouchat, když si chce popovídat. Vytvářejte doma pokojnou atmosféru, aby pro něj bylo snadné říct svůj názor. (Jakub 3:18) Pokud se obává, že budete reagovat nelaskavě nebo budete kritičtí, nebude k vám možná úplně otevřené. Mějte s ním trpělivost a často ho ujišťujte o své lásce. (Matouš 3:17; 1. Korinťanům 8:1)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Když si vaše dítě potřebuje popovídat, buďte ochotní mu naslouchat.

  • Povídejte si s ním pravidelně, ne pouze v době, kdy vzniknou problémy.

2. SNAŽTE SE POCHOPIT, CO SE SKRÝVÁ ZA SLOVY

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Kdo projevuje v nějaké záležitosti pochopení, nalezne dobro.“ (Přísloví 16:20) Někdy budete muset za slovy dítěte hledat jeho skutečné pocity. Je běžné, že mladí lidé přehánějí nebo říkají něco, co tak ve skutečnosti nemyslí. „Odpovídá-li někdo na nějakou záležitost dříve, než ji vyslechne, je to z jeho strany pošetilost.“ (Přísloví 18:13) Nenechte se rychle vyvést z míry. (Přísloví 19:11)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Buďte rozhodnutí, že ať dítě řekne cokoli, nebudete ho přerušovat ani reagovat přehnaně.

  • Snažte se vzpomenout si, jak jste se v jeho věku cítili a co pro vás bylo důležité.

 3. BUĎTE JEDNOTNÍ

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Naslouchej, můj synu, ukázňování od svého otce a neopouštěj zákon své matky.“ (Přísloví 1:8) Jehova dal autoritu nad dětmi oběma rodičům, tedy otci i matce. Musíte své dítě učit, aby k vám mělo úctu a poslouchalo vás. (Efezanům 6:1–3) Děti dokážou vycítit, že jejich rodiče nejsou „sjednoceni stejnou myslí“. (1. Korinťanům 1:10) Pokud máte výhrady k tomu, co druhý rodič řekl, snažte se nedávat je najevo před dětmi, protože by to mohlo podrývat vaši rodičovskou autoritu.

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Promluvte si o ukázňování dětí a dohodněte se, jak budete postupovat.

  • Pokud máte na výchovu dětí rozdílné názory, snažte se pochopit stanovisko svého partnera.

 4. NAPLÁNUJTE SI, JAK BUDETE POSTUPOVAT

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Vychovej chlapce podle cesty, která je pro něho.“ (Přísloví 22:6) Pokud jde o výchovu dítěte, úspěch není výsledkem náhody. Potřebujete mít určitý plán, který zahrnuje i ukázňování. (Žalm 127:4; Přísloví 29:17) Ukázňování neznamená jenom to, že budete dítě trestat, ale patří k němu i to, že mu pomůžete, aby chápalo důvody pro pravidla, která jste stanovili. (Přísloví 28:7) Učte ho také milovat Jehovovo Slovo a pomáhejte mu rozpoznávat zásady, které obsahuje. (Žalm 1:2) Pomůže mu to, aby získalo citlivé svědomí. (Hebrejcům 5:14)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Udělejte vše pro to, aby vaše dítě pokládalo Boha za skutečnou osobu, které může důvěřovat.

  • Učte ho, jak rozpoznat, co je pro něj v mravním ohledu nebezpečné – například na internetu a sociálních sítích – a jak se tomu vyhnout. Vysvětlete mu, jak se může chránit před sexuálními predátory.

„Vychovej chlapce podle cesty, která je pro něho.“