Přejít k článku

Přejít na obsah

3. ČÁST

Jak řešit problémy

Jak řešit problémy

„Mějte jeden k druhému vřelou lásku, protože láska přikrývá množství hříchů.“ (1. Petra 4:8)

Když spolu dva lidé začnou žít, přirozeně se objeví různé problémy. Mohou vyplývat z toho, že každý z partnerů má odlišný způsob uvažování, pocity a také přístup k životu. Nebo mohou být příčinou problémů vnější vlivy a nečekané události.

Může sice být pohodlné zavírat před realitou oči, ale v Bibli dostáváme radu, abychom se k problémům stavěli čelem. (Matouš 5:23, 24) A nejlépe své problémy vyřešíte tehdy, když se budete řídit biblickými zásadami.

1. O PROBLÉMU SPOLU MLUVTE

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Je . . . čas mluvit.“ (Kazatel 3:1, 7) Najděte si čas, abyste si o problému promluvili. Upřímně svému partnerovi řekněte, jaké máte ohledně té věci pocity a co si o ní myslíte. Vždycky říkejte pravdu. (Efezanům 4:25) I když cítíte silné emoce, odolejte nutkání bojovat. Klidnou odpovědí můžete zabránit tomu, aby normální rozhovor přerostl v hádku. (Přísloví 15:4; 26:20)

I v případě, že s partnerem nesouhlasíte, zůstaňte laskaví a nezapomínejte mu projevovat lásku a úctu. (Kolosanům 4:6) Nepřestaňte komunikovat a snažte se dořešit celou záležitost co nejdřív. (Efezanům 4:26)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Na rozhovor o problému si zvolte vhodnou dobu.

  • Když váš partner mluví, nepřerušujte ho. Počkejte, až dostanete možnost se vyjádřit vy.

2. NASLOUCHEJTE S POCHOPENÍM

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Mějte k sobě navzájem něžnou náklonnost. Poskytujte vedení v projevování vzájemné úcty.“ (Římanům 12:10) To, jak nasloucháte, je velmi důležité. Projevujte při tom empatii a pokorně se snažte pochopit partnerův názor. (Jakub 1:19; 1. Petra 3:8) Naslouchání nepředstírejte. Pokud je to možné, přerušte to, co zrovna děláte, a věnujte partnerovi plnou pozornost. V opačném případě ho poproste, zda byste si mohli o dané věci popovídat později. Pokud partnera nebudete vnímat jako soupeře, ale jako spoluhráče, dokážete jednat v souladu s radou „neukvapuj se ve svém duchu, takže by ses urazil“. (Kazatel 7:9)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Nepřestávejte naslouchat, ani když vás to, co slyšíte, dráždí.

  • Snažte se pochopit, co se skrývá za slovy. Všímejte si tónu partnerova hlasu a řeči jeho těla.

3. SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ USKUTEČŇUJTE

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Tvrdá práce vždy vede k zisku, řečnění však jenom k chudobě.“ (Přísloví 14:23, Bible21) Shodnout se na dobrém řešení nestačí. Je potřeba, abyste to, na čem jste se domluvili, také uskutečnili. To může znamenat tvrdou práci a vytrvalé úsilí, ale vyplatí se to. (Přísloví 10:4) Pokud budete spolupracovat jako tým, dostanete za své úsilí „dobrou odměnu“. (Kazatel 4:9)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Dohodněte se, jaké konkrétní kroky každý z vás pro vyřešení problému udělá.

  • Čas od času zhodnoťte, jakého jste dosáhli pokroku.