Přejít k článku

Přejít na obsah

6. ČÁST

Jak příchod dítěte ovlivní manželství

Jak příchod dítěte ovlivní manželství

„Synové jsou dědictví od Jehovy.“ (Žalm 127:3)

Narození dítěte může být pro manželskou dvojici něčím nádherným, a zároveň velkou zátěží. Pokud jste se stali rodiči poprvé, jste možná překvapení, že péči o miminko musíte věnovat většinu času a energie. Nedostatek spánku a emocionální změny mohou ve vašem vztahu vyvolat napětí. Oba se musíte přizpůsobit nové situaci a přitom si jako manželé zachovat dobrý vztah. Jak vám biblické rady mohou pomoct, abyste se s těmito náročnými úkoly vyrovnali?

1. UVĚDOMTE SI, CO JE JINAK

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Láska je trpělivá a laskavá“ a také „nevyhledává své vlastní zájmy, nedá se vyprovokovat“. (1. Korinťanům 13:4, 5) Jako novopečená maminka pochopitelně soustředíte svou pozornost především na dítě. Manžel však může mít pocit, že ho zanedbáváte. Nezapomínejte proto, že vaši pozornost potřebuje i on. Trpělivě a laskavě mu ukazujte, že ho potřebujete, a zapojte ho do péče o dítě.

„Vy, manželé, bydlete s nimi nadále podle poznání.“ (1. Petra 3:7) Smiřte se s tím, že manželka teď bude většinu energie věnovat dítěti. Má nové povinnosti a možná je ve stresu, vyčerpaná, nebo dokonce frustrovaná. Může se stát, že se na vás někdy rozčílí, ale snažte se zůstat klidný. „Kdo je pomalý k hněvu, je lepší než silný muž.“ (Přísloví 16:32) Projevte pochopení a poskytněte jí podporu, kterou potřebuje. (Přísloví 14:29)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Otcové: Pomáhejte manželce s péčí o dítě, a to i v noci. Omezte čas, který věnujete jiným činnostem, abyste mohli být víc s manželkou a miminkem.

  • Matky: Když vám manžel nabídne, že vám s dítětem pomůže, přijměte to. I když něco neudělá perfektně, nekritizujte ho, ale laskavě mu ukažte, jak se to dělá.

2. UPEVŇUJTE VÁŠ VZTAH

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Stanou se jedním tělem.“ (1. Mojžíšova 2:24) I když do vaší rodiny přibyl nový člen, pamatujte na to, že stále tvoříte „jedno tělo“ se svým partnerem. Ze všech sil se snažte udržet váš vztah pevný.

Manželky, važte si manželovy pomoci a podpory. To, že budete projevovat vděčnost, může působit blahodárně. (Přísloví 12:18) Manželé, říkejte své manželce, že ji milujete a že si jí vážíte. Chvalte ji za to, jak se o rodinu stará. (Přísloví 31:10, 28)

„Ať nikdo nehledá svou vlastní výhodu, ale výhodu druhého.“ (1. Korinťanům 10:24) Vždy udělejte to, co je nejlepší pro partnera. Vyhraďte si čas, abyste si jako dvojice povídali. Při tom jeden druhého chvalte a také si dobře naslouchejte. V intimním životě berte nesobecky ohled na potřeby toho druhého. Bible říká: „Nepřipravujte o to jeden druhého kromě po vzájemném svolení.“ (1. Korinťanům 7:3–5) O těchto záležitostech spolu tedy otevřeně mluvte. Když budete projevovat trpělivost a pochopení, vaše manželství to posílí.

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Nezapomínejte si vyhradit čas jen pro vás dva.

  • Maličkostmi, jako je esemeska nebo drobný dárek, partnerovi ukazujte, že ho máte rádi.

3. UČTE SVÉ DÍTĚ ODMALIČKA

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Od útlého dětství znáš svaté spisy, které jsou schopné učinit tě moudrým k záchraně.“ (2. Timoteovi 3:15) Promyslete si, jak budete při poučování svého potomka postupovat. Dítě má úžasnou schopnost se učit, a to ještě před narozením. Už v děloze dokáže rozpoznat váš hlas a reagovat na vaše emoce. Hned od narození mu čtěte. I když tomu nejspíš nerozumí, může mu to pomoct, aby později mělo čtení rádo.

Dítě není nikdy příliš malé na to, aby vás slyšelo mluvit o Bohu. Ať slyší, jak se k Jehovovi modlíte. (5. Mojžíšova 11:19) I v době, kdy si spolu hrajete, si s ním povídejte o tom, co Bůh vytvořil. (Žalm 78:3, 4) Jak poroste, bude vnímat vaši lásku k Jehovovi a bude se učit ho také milovat.

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Konkrétně se modlete o moudrost při výchově svého dítěte.

  • Malému dítěti opakujte důležitá slova a myšlenky, aby se začalo učit co nejdřív.