Přejít k článku

Přejít na obsah

 5. ČÁST

Jak mít dobré vztahy s příbuznými

Jak mít dobré vztahy s příbuznými

„Oblékněte . . . laskavost, poníženost mysli, mírnost a trpělivost.“ (Kolosanům 3:12)

Vaším sňatkem vznikla nová rodina. Samozřejmě budete dál milovat své rodiče a vážit si jich, ale tím nejdůležitějším člověkem na světě se pro vás nyní stává váš manželský partner. Přijmout tuto skutečnost může být pro vaše rodiče a rodiče vašeho partnera obtížné. Biblické zásady vám však mohou pomoct najít vyrovnanost, abyste s nimi udržovali dobré vztahy a zároveň měli hezký vztah se svým partnerem.

 1. ZACHOVÁVEJTE SI K NIM SPRÁVNÝ POSTOJ

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Cti svého otce a svou matku.“ (Efezanům 6:2) Ctít rodiče a vážit si jich je důležité bez ohledu na to, kolik vám je let. Nezapomeňte, že také váš manželský partner má jakožto syn nebo dcera povinnost se věnovat svým rodičům. „Láska není žárlivá“, a proto se neciťte v ohrožení, když váš partner má s rodiči blízký vztah. (1. Korinťanům 13:4; Galaťanům 5:26)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Dejte si pozor na zobecňující výroky jako „Vaši mě pořád shazují“ nebo „Tvojí matce se nikdy nezavděčím“.

  • Snažte se vidět věci očima svého partnera.

 2. KDYŽ JE TO POTŘEBA, BUĎTE PEVNÍ

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ (1. Mojžíšova 2:24) I po vaší svatbě za vás rodiče možná stále cítí zodpovědnost a chtějí vám zasahovat do manželství víc, než je vhodné.

Měli byste se s partnerem domluvit, jaké jim stanovíte hranice, a dát jim to citlivě na vědomí. Buďte otevření a přímí a přitom uctiví. (Přísloví 15:1) Pokora, mírnost a trpělivost vám pomohou, abyste posilovali blízké vztahy s vašimi příbuznými a „abyste se [s nimi] snášeli v lásce“. (Efezanům 4:2)

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Jestliže vás znepokojuje to, jak moc rodiče jednoho nebo druhého z vás ovlivňují váš život, rozeberte to se svým partnerem, až budete oba v klidu.

  • Usilujte o to, abyste v této záležitosti dospěli ke shodě.