Přejít k článku

Přejít na obsah

 2. ČÁST

Buďte si věrní

Buďte si věrní

„Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ (Marek 10:9)

Jehova od nás žádá, abychom byli ve svých vztazích věrní. (Žalm 18:25) Zvlášť důležité je to v manželství, protože kde není věrnost, tam není ani důvěra. A bez důvěry zase nemůže růst láska.

Věrnost těch, kdo jsou v manželství, je dnes vystavována mnoha zkouškám. Pokud chcete své manželství chránit, musíte být rozhodnutí řídit se následujícími dvěma radami.

 1. POVAŽUJTE SVÉ MANŽELSTVÍ ZA DŮLEŽITÉ

CO ŘÍKÁ BIBLE: Dostáváme v ní vybídku, abychom se „ujišťovali o důležitějších věcech“. (Filipanům 1:10) Vaše manželství je jednou z nejdůležitějších věcí ve vašem životě, a proto si zaslouží velkou pozornost.

Jehova si přeje, abyste se soustředili na svého manželského partnera a abyste společně „užívali života“. (Kazatel 9:9) Z jeho Slova vyplývá, že byste svého partnera neměli zanedbávat, ale naopak hledat způsoby, jak přispět k tomu, aby se cítil šťastný. (1. Korinťanům 10:24) Dávejte mu najevo, že ho potřebujete a že jste rádi, že ho máte.

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Zařiďte si, že spolu budete často trávit čas, a v té době věnujte svému partnerovi plnou pozornost.

  • Uvažujte v pojmech „my“, a ne „já“.

 2. STŘEŽTE SVÉ SRDCE

CO ŘÍKÁ BIBLE: „Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ (Matouš 5:28) Pokud někdo stále myslí na nemravné věci, v určitém smyslu je svému partnerovi nevěrný.

Jehova říká, že byste měli „bedlivě [střežit] své srdce“. (Přísloví 4:23; Jeremjáš 17:9) Aby se vám to dařilo, musíte dávat pozor na své oči. (Matouš 5:29, 30) Řiďte se příkladem patriarchy Joba, který se svýma očima „uzavřel smlouvu“, že se nikdy nebude toužebně dívat na jinou ženu než na svoji manželku. (Job 31:1) Buďte rozhodnuti nikdy se nedívat na pornografii ani si nevytvořit citové pouto k někomu jinému, než je váš partner.

CO MŮŽETE UDĚLAT:

  • Dávejte ostatním jasně najevo, že jste manželovi nebo manželce naprosto oddaní.

  • Berte ohled na city svého partnera a okamžitě ukončete jakýkoli vztah, který ho znepokojuje.