Přejít k článku

Přejít na obsah

Přehled za rok 2017

Přehled za rok 2017
 • Počet poboček svědků Jehovových: 90

 • Počet území: 240

 • Celkem sborů: 120 053

 • Účast na Památné slavnosti: 20 175 477

 • Symboly přijímalo celkem: 18 564

 • Vrcholný počet zvěstovatelů *: 8 457 107

 • Průměrný počet zvěstovatelů: 8 248 982

 • Procento vzrůstu oproti roku 2016: 1,4

 • Celkem pokřtěných *: 284 212

 • Průměrný počet pravidelných a zvláštních průkopníků *: 1 249 946

 • Průměrný počet pomocných průkopníků: 439 571

 • Celkem hodin v kazatelské službě: 2 046 000 202

 • Průměrný počet biblických studií *: 10 071 524

Ve služebním roce 2017 * vynaložili svědkové Jehovovi přes 202 milionů amerických dolarů na podporu zvláštních průkopníků, misionářů a krajských dozorců. V pobočkách po celém světě pracuje celkem 19 730 betelitů. Všichni patří do Celosvětového řádu zvláštních celodobých služebníků svědků Jehovových.

^ 7. odst. Zvěstovatel je ten, kdo aktivně zvěstuje neboli káže dobrou zprávu o Božím království. (Matouš 24:14) Bližší informace o tom, jak se toto číslo zjišťuje, najdete na jw.org v článku „Kolik je na světě svědků Jehovových?“.

^ 10. odst. Bližší informace o tom, jaké kroky musí člověk podniknout, aby se stal svědkem Jehovovým, najdete na jw.org v článku „Jak se můžu stát svědkem Jehovovým?“.

^ 11. odst. Průkopník je příkladný pokřtěný svědek Jehovův, který se rozhodne, že každý měsíc stráví kázáním dobré zprávy stanovený počet hodin.

^ 14. odst. Víc informací najdete na jw.org v článku „Jak probíhá studium Bible?“.

^ 15. odst. Služební rok 2017 trval od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.