Přejít k článku

Přejít na obsah

Obětaví poutníci patřili k pomocníkům bratra Russella

Stalo se před sto lety: 1916

Stalo se před sto lety: 1916

KDYŽ začínal rok 1916, Velká válka, která se později zapsala do dějin jako první světová válka, zuřila už déle než rok. Na obou stranách si vyžádala ohromný počet obětí.

Ve Strážné věži z 1. ledna 1916 se psalo: „Jedním z důsledků velké evropské války je, že se někteří lidé začínají obracet k náboženství a přemýšlet o budoucnosti.“ Článek pokračoval: „Buďme aktivní vzhledem k našim výsadám a příležitostem. Nenechme se ničím zastrašit. Buďme horliví pro Boha a jeho dobrou zprávu.“

Roční text pro rok 1916 bratry vybízel, aby zůstali „pevní ve víře“, jak se píše v Římanům 4:20 Bibli krále Jakuba. Mnozí badatelé Bible se touto vybídkou řídili a Jehova jim za to bohatě žehnal.

Poutníci cestují a povzbuzují

Zástupci společnosti Watch Tower Society, kterým se říkalo poutníci, cestovali od města k městu a povzbuzovali  a vyučovali badatele Bible. V roce 1916 cestovalo přinejmenším 69 poutníků a dohromady urazili skoro milion kilometrů.

Jeden z poutníků, Walter Thorn, měl proslov na sjezdu v Norfolku ve Virginii. V něm přirovnal boj, který vedou křesťané, k Velké válce. Řekl: „Odhaduje se, že ve válce nyní bojuje dvacet až třicet milionů mužů. . . . Svět ale neví, že existuje ještě jiná armáda. Jsou to Pánovi vojáci, kteří bojují stejně jako Gideonovi válečníci, ale ne doslovnými zbraněmi. Bojují za pravdu a spravedlnost a vedou pravý boj víry.“

Vytrvávají navzdory válce

Ve Francii probíhala v druhé polovině roku 1916 bitva na řece Sommě. Během ní zemřelo nebo bylo zraněno přes milion mužů. I když to za války nebylo jednoduché, obětaví bratři se starali o třídy badatelů Bible po celé Francii  (sborům se tehdy říkalo třídy). Strážná věž z 15. ledna 1916 otiskla dopis od Josepha Lefèvra. Tento badatel Bible musel v roce 1914 utéct ze svého domovského města Denain ve Francii, které obsadili němečtí vojáci. Dokázal se dostat do Paříže a začal se scházet s jedinou třídou badatelů Bible ve městě. Sice měl špatné zdraví, ale zakrátko už vedl všechna shromáždění.

K Josephovi se později přidal Théophile Lequime. I on utekl z Denainu. Nejdřív se dostal do města Auchel, kde začal překládat články ze Strážné věže a poštou je posílal bratrům v dalších neokupovaných částech Francie. To ale začalo být podezřelé vojenským úřadům, a tak byl donucen z Auchelu odejít. Příchod bratra Lequima do Paříže považoval bratr Lefèvre za odpověď na své modlitby.

Jejich práce v Paříži přinesla výsledky. Bratr Lefèvre napsal: „Naše třída má teď čtyřicet pět členů . . . Někteří už měli možnost poznat, jak krásné je zasvětit se Bohu, a dělají rychlé duchovní pokroky. Skoro všichni členové se účastní každotýdenních shromáždění.“

Zůstávají neutrální

Válka se vlekla a hodně bratrů muselo řešit otázku, jestli zůstanou neutrální. Ve Velké Británii byl schválen zákon, který všem mužům ve věku od 18 do 40 let nařizoval, aby narukovali. Mnoho badatelů Bible se ale pevně rozhodlo, že bojovat nepůjdou.

Například Strážná věž z 15. dubna 1916 uveřejnila dopis od W. O. Wardena ze Skotska. Napsal: „Jednomu z mých synů bylo nedávno 19 let. Až dosud vydává dobré svědectví, protože odmítá nastoupit do armády. A i kdyby za to měl být zastřelen, věřím, že z Boží milosti dokáže zůstat věrný zásadám pravdy a spravedlnosti.“

 Narukovat odmítl také James Frederick Scott, mladý kolportér z Edinburghu ve Skotsku, a byl kvůli tomu postaven před soud. Po vyslechnutí všech důkazů došel soud k závěru, že se na bratra Scotta „vztahuje výjimka ze zákona“, a shledal ho nevinným. Tím byl úplně zproštěn povinnosti vykonávat vojenskou službu.

U mnoha jiných bylo ale rozhodnuto, že se na ně výjimka nevztahuje. Do září požádalo o výjimku 264 bratrů. Strážná věž z 15. října 1916 uvedla, že dvaceti třem z nich byla u armády přidělena práce nebojového charakteru. Ostatní museli vykonávat „práci státního významu, jako třeba stavět silnice, pracovat v dolech a podobně“. Někteří z nich navíc dostali další tresty. Pouze pět bratrů bylo úplně zproštěno povinnosti vykonávat vojenskou službu.

Charles Taze Russell umírá

Dne 16. října 1916 se bratr Charles Taze Russell, který vedl dílo badatelů Bible, vydal na přednáškové turné po západě Spojených států. Domů se už nevrátil. V úterý 31. října brzy odpoledne zemřel ve vlaku poblíž Pampy ve státě Texas. Bylo mu 64 let.

Spousta bratrů si vůbec nedokázala představit, že by někdo mohl bratra Russella nahradit. Ve Strážné věži z 1. prosince 1916 byla uveřejněna jeho poslední vůle. V ní vyjádřil, jaká jsou jeho přání ohledně díla, které tak dlouho vedl. Ale pořád zůstávala otázka: Kdo bratra Russella nahradí?

To se mělo rozhodnout začátkem roku 1917 na výročním shromáždění korporace Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Přítomní hlasovali a došli k jednomyslné shodě. V následujících měsících se ale ukázalo, že jejich jednota neměla trvat dlouho. Bratry čekalo bouřlivé období plné zkoušek.