Přejít k článku

Přejít na obsah

Indonésie

Indonésie

PŘEČTĚTE SI strhující vyprávění o tom, jak pokorní křesťané v této zemi vytrvávali navzdory politickým otřesům, náboženským konfliktům a oficiálnímu zákazu, za kterým stálo duchovenstvo a který trval 25 let. Seznámíte se s příběhem bývalého šéfa gangu, který je dnes věrným křesťanem, a bratra, jehož jméno figurovalo na komunistickém seznamu osob určených k likvidaci. Dočtete se také o dvou neslyšících dívkách, které se skamarádily a později zjistily, že jsou rodné sestry. A dozvíte se, jak se našim bratrům daří kázat dobrou zprávu v zemi s největší muslimskou populací na světě.

V TÉTO ČÁSTI

Stručně o Indonésii

Základní informace o tomto největším souostroví na světě – přehled o geografii, obyvatelích a zvycích.

Obchod s kořením

V 16. století byl obchod s kořením hnacím motorem světové ekonomiky.

„Tady začnu“

Na počátku díla v Indonésii stálo několik nebojácných průkopníků z Austrálie, které nezastavila žádná překážka.

Jak se zpočátku kázalo

Rozhlasové přednášky a služba přístav od přístavu vyvolaly velký hněv nepřátel pravdy v Indonésii.

Hnutí Bibelkring

Toto náboženské hnutí vycházelo z publikací svědků Jehovových, ale nakonec v něm začaly převládat lidské názory.

Vážil si duchovního bohatství

Thio Seng Bie zažil, jak mu do domu vtrhl dav rozzuřených lidí, kteří rozbili, na co přišli. Nezničili však jednu věc, které si Thio velmi vážil.

První sklizeň na západě Jávy

Řada publikací svědků byla zakázána, a proto museli být bratři a sestry ve službě vynalézaví.

Japonská okupace

Za druhé světové války se někteří svědkové domluvili s japonskými úřady domluvili na přijatelném kompromisu v souvislosti s průkazem totožnosti.

Nebojácný průkopník

André Elias šedesát let věrně sloužil Jehovovi navzdory výslechům a výhrůžkám.

Přijíždějí misionáři z Gileadu

První misionáři z Gileadu, kteří do Indonésie přijeli, přispěli k rozmachu kazatelské činnosti.

Dobrá zpráva se šíří na východ

Podařilo se duchovním naše bratry umlčet?

Přijíždí další misionáři

V polovině 70. let se podmínky pro kázání dobré zprávy dramaticky zhoršily.

Byla jako Sára

Titi Koetinová se ochotně podřizovala svému manželovi a přineslo to mnoho dobrého.

Nezapomenutelný sjezd

V roce 1963 se navzdory nejrůznějším překážkám podařilo uspořádat sjezd „Věčné dobré poselství“.

Přežil jsem komunistické povstání

Nepřátelé Ronalda Jacky už pro něj měli připravený hrob.

Padesát let zvláštním průkopníkem

Roku 1964 jeden protestantský kazatel vyhrožoval: „Všechny svědky Jehovovy vyženu!“ Podařilo se mu to?

Z šéfa gangu spořádaným občanem

Ředitel zpravodajské služby se ptal: „Co tady v Indonésii svědkové Jehovovi doopravdy dělají?“

Nic je nezastavilo

Proč se v Indonésii říkalo „svědkové Jehovovi jsou jako hřebíky“?

Nepřestali pořádat shromáždění

Když byl zákaz svědků Jehovových zrušen, ministr jim překvapivě řekl: „Tento doklad o registraci vám nedává náboženskou svobodu.“

Přírodní pohromy a křesťanská láska

Když zemětřesení zpustošilo indonéské město Gunungsitoli, svědkové Jehovovi okamžitě přispěchali na pomoc.

Svoji víru bychom nikdy nezradili

Daniel Lokollo vzpomíná na to, co vytrpěl od vězeňských dozorců.

Poslušnost nám zachránila život

V důsledku střetů mezi muslimy a křesťany v Indonésii se svědkové Jehovovi ocitli v ohrožení života.

Činnost svědků nabírá na obrátkách

Po zrušení zákazu přispěly k rozvoji kazatelské činnosti tři klíčové faktory.

Hrdě se hlásí k Jehovovu jménu

Jak svědkové překonali návyky a kulturní zábrany, které byly překážkou v jejich kazatelské činnosti?

Pobočka v oblacích

Těm, kdo chtějí ve službě dělat víc, nabízí Indonésie mnoho příležitostí.

Jehova pro nás udělal víc, než jsme čekali

Sbor v oblasti Tugala Oyo se dozvěděl úžasnou zprávu.

Konečně zase spolu!

Dvě neslyšící sestry v Indonésii byly už v dětství odloučeny, když jednu z nich dali rodiče k adopci, ale díky pravdě se zase shledaly.