Přejít k článku

Přejít na obsah

Památná slavnost – pátek 3. dubna 2015

Památná slavnost – pátek 3. dubna 2015

V SOBOTU 7. března 2015 zahájily sbory po celém světě čtyřtýdenní kampaň s cílem pozvat co nejvíc lidí, aby si společně s námi připomněli smrt Ježíše Krista a vyslechli si proslov o tom, jaký má pro nás význam. Osobně, telefonicky nebo dopisem byly pozvány miliony lidí. Jaký byl výsledek? Svědkové Jehovovi měli velkou radost, když se v pátek 3. dubna při této události sešlo 19 862 783 osob. Těm, kdo navštívili Památnou slavnost, se ze všech sil snažíme pomáhat, aby byli ve spojení s Jehovovým lidem, uctívali pravého Boha a cítili jeho něžnou lásku a podporu. (Mich. 4:2)