Přejít k článku

Přejít na obsah

Roční text 2015

„Vzdávejte díky Jehovovi, neboť je dobrý.“ Žalm 106:1

Roční text 2015

Když byli Izraelité u Rudého moře zachráněni před faraonem a jeho vojskem, měli pádné důvody vzdávat Jehovovi díky. S radostí vzdávat Jehovovi díky můžeme i my. Je pravda, že když na nás doléhají těžkosti, je snadné nechat se jimi sklíčit. V takové situaci nás může utěšit a posílit rozjímání o tom, co pro nás Jehova dělá.

 K tomu, čeho si nejvíc ceníme, patří spolehlivá naděje, že budeme osvobozeni od všeho, co nám působí bolest a tíseň. Ať už se setkáme s jakýmikoli těžkostmi, máme jistotu, že Jehova nás neopustí. Náš láskyplný Pastýř nám poskytuje vše, co potřebujeme k tomu, abychom mu mohli věrně sloužit. Je pro nás vždy „útočištěm a silou, pomocí, která se pohotově najde v tísních“. (Žalm 46:1) Když budeme zaměřeni na jeho projevy lásky, pomůže nám to vyrovnat se i s tím nejhorším trápením. Během tohoto roku s radostí přemýšlejme o tom, co pro nás Jehova dělá. To nás podnítí k tomu, abychom mu „vzdávali díky . . ., neboť je dobrý; vždyť jeho milující laskavost je na neurčitý čas“. (Žalm 106:1)