Přejít k článku

Přejít na obsah

 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Zemětřesení na Haiti

Zemětřesení na Haiti

Odezva mezi Číňany

V roce 2005 pobočka pověřila betelitu, který se jmenoval Tin Wa Ng a uměl čínsky, aby jako zvláštní průkopník sloužil velké čínské populaci v zemi. Tento bratr se narodil a vyrůstal v Dominikánské republice. Jeho rodiče se do Santo Dominga přistěhovali z Číny.

 Prvního ledna 2008 byl v Santo Domingu založen čínský sbor a v roce 2011 vznikla v Santiagu skupina. Celkem 70 zvěstovatelů, včetně 36 pravidelných a několika pomocných průkopníků vede každý měsíc 76 biblických studií.

Pátrání po anglicky mluvících zájemcích

V roce 2007 sloužilo v Dominikánské republice 27 466 zvěstovatelů ve 376 sborech a bylo vedeno 49 795 biblických studií. Nebyl tam však žádný sbor, kde by se mohli duchovně sytit jednotlivci z početné anglicky mluvící populace. Proto v dubnu 2008 pobočka pověřila misionáře Donalda a Jayne Elwellovy, aby v Santo Domingu vytvořili anglicky mluvící skupinu. Několik nadšených zvěstovatelů začalo tím, že si zjistili, v jakých místech anglicky mluvící lidé žijí. Potom zorganizovali práci v obvodu, aby mohli vydávat důkladné svědectví.

Díky tomuto úsilí anglická skupina v Santo Domingu stále rostla a v červenci 2009 vznikl sbor, který měl 39 zvěstovatelů. Podobně se postupovalo i v jiných částech země. V listopadu 2011 už bylo v Dominikánské republice sedm anglických sborů a jedna skupina.

Hluchoslepá žena přijímá pravdu

Zvláštní průkopnice komunikuje s Lorys pomocí taktilního znakového jazyka

Lorys, která má Usherův syndrom, vyrůstala jako sirotek. Od narození neslyší, a když jí bylo 16 let, začala ztrácet zrak. Za denního světla částečně vidí, ale za tmy nevidí nic. Jediný způsob, jak se s ní dá po setmění komunikovat, je pomocí taktilního znakového jazyka.

 Když bylo Lorys 23 let, potkala dvojici zvláštních průkopníků. V té době žila s neslyšícím mužem a měli roční holčičku, která slyšela. Lorys přijala pozvání na sborové shromáždění a to, co se tam dozvěděla, na ni silně zapůsobilo.

Začala rychle měnit svůj život. Když se například dozvěděla, že není správné, aby se svým partnerem žila bez uzavření manželství, vysvětlila mu, že je  důležité, aby svůj vztah legalizovali, a že nechce porušovat biblické morální zásady. Muže její otevřenost překvapila a souhlasil, že se s ní ožení.

Poté co se vzali, se Lorys stala zvěstovatelkou a zakrátko byla pokřtěna. Díky studiu se svědky se naučila americký znakový jazyk. Od té doby ho učí i svou dceru a pomáhá jí poznat pravdu.

Ničivé zemětřesení na Haiti

Úterý 12. ledna 2010 se nadlouho vrylo do paměti Dominikánců i Haiťanů. Ten den zasáhlo Haiti těžké zemětřesení. Vedoucí sbor svědků Jehovových okamžitě pověřil pobočku v Dominikánské republice, aby haitské pobočce poslala peníze na zajištění humanitární pomoci. Vzhledem k tomu, že bylo třeba  doručit značný obnos, byl tento úkol svěřen 190 centimetrů vysokému a skoro 130kilovému betelovému lékaři Evanu Batistovi.

Rozhodnutí poslat bratra Batistu se ukázalo jako prozíravé, protože na hranicích se dozvěděl, že v zemi je zoufale potřeba zkušených zdravotníků. Mnozí těžce ranění, kteří potřebovali ošetřit, byli přepravováni do sjezdového sálu sousedícího s haitskou pobočkou. Když haitští bratři zjistili, že bratr Batista je lékař, zavolali do pobočky v Dominikánské republice a požádali, aby mohl na Haiti nějakou dobu zůstat. Pobočka samozřejmě neměla výhrady, a tak začala rozsáhlá humanitární pomoc našim haitským bratrům – pouhých několik hodin po zemětřesení.

Po zemětřesení na Haiti v roce 2010 bratři spojili své síly, aby pomohli postiženým

Bratři z nákupního oddělení v dominikánské pobočce se okamžitě spojili se svými dodavateli potravin. Získali skoro sedm tun rýže, fazolí a dalších základních potravin a ve čtvrtek 14. ledna v půl třetí ráno je v kamionu poslali na Haiti. Byla to podle všeho první zásilka humanitární pomoci ze zahraničí. Později ten den přijeli z Dominikánské republiky další tři lékaři. Cesta do pobočky jim trvala sedm hodin, a když pozdě večer dorazili, místo aby se ubytovali, šli rovnou ke zraněným a ošetřovali je až do půlnoci. Následující den dorazili z Dominikánské republiky další čtyři lékaři a čtyři zdravotní sestry. Operovalo se v polních podmínkách, v provizorním operačním sále, který byl vytvořen ve sjezdové hale. V průběhu následujícího týdne těchto 12 zdravotníků ošetřilo víc než 300 zraněných lidí.

 Každý den byly ty nejtěžší případy posílány do Dominikánské republiky, aby jim tam byla poskytnuta péče. Někdy vozidla, která dopravila na Haiti humanitární pomoc, rychle převážela zraněné do různých nemocnic po celé Dominikánské republice. Tamní pobočka zorganizovala skupiny pro návštěvu pacientů, aby povzbudily raněné a aby se zajistilo, že dostanou potřebné léky a další věci. Jejich příbuzným, kteří je doprovázeli, poskytovaly místní sbory jídlo a ubytování.

Svědkové Jehovovi rozdali přes 450 tun darovaných věcí, včetně 400 000 porcí jídla.

Neúnavné a obětavé úsilí Jehovova lidu v této těžké situaci bylo dokladem pravdivosti slov v Příslovích 17:17: „Pravý druh miluje celou dobu a je bratrem, který se narodil pro čas tísně.“ Znovu a znovu se ukazovalo, že Jehova prostřednictvím svého ducha a pravých křesťanů podporuje své věrné služebníky i tváří v tvář smrti. Intenzivní humanitární pomoc pokračovala celé měsíce. Svědkové Jehovovi rozdali přes 450 tun darovaných věcí, včetně 400 000 porcí jídla. Svůj čas a schopnosti ochotně nabídlo 78 bratrů a sester z různých částí světa, kteří jsou zdravotníci, a také mnoho dalších dobrovolníků. *

^ 2. odst. Podrobnější zpráva je v Probuďte se! z prosince 2010 na stranách 14–19.