Přejít k článku

Přejít na obsah

 CO SE UDÁLO V MINULÉM ROCE

Světové projekční a stavební oddělení

Světové projekční a stavební oddělení

S TÍM, jak se Jehovova organizace zvětšuje, vzniká potřeba dalších a dalších sálů Království, sjezdových sálů, budov pro teokratické školy, překladatelských kanceláří i nových budov poboček. Proto, aby se projektování a práce na stavbách, při renovacích a údržbě našich budov prováděly co nejefektivněji a nejhospodárněji, zřídil vedoucí sbor v říjnu 2013 nové oddělení. Nazývá se světové projekční a stavební oddělení a sídlí v našem světovém ústředí v newyorském Brooklynu. Pracuje pod vedením vydavatelského výboru vedoucího sboru.

 Toto oddělení dohlíží na čtyři regionální projekční a stavební oddělení, která byla vytvořena v pobočkách v Austrálii, Jižní Africe, Německu a Spojených státech. Tato oddělení koordinují projekční, stavební a údržbářské práce v příslušných oblastech. Jejich cílem je urychlit výstavbu sálů Království. Předtím se sály Království stavěly buď s pomocí regionálního stavebního výboru, nebo v rámci programu pro země s omezenými prostředky. Tyto dva systémy byly teď sloučeny do jednoho, s cílem využít z každého z nich to nejlepší a stavební práce urychlit.

Pro koordinaci výstavby tolik potřebných sálů Království a sjezdových sálů bylo v každé pobočce zřízeno místní projekční a stavební oddělení. Na toto oddělení dohlíží přímo výbor pobočky. Příjemnou novinkou v rámci těchto úprav je to, že všechny pobočky mohou jmenovat celodobé služebníky na stavbách, kteří budou při výstavbě sálů Království a sjezdových sálů pomáhat místním bratrům.

K dubnu 2014 se pracovalo na víc než 270 velkých projektech. Patřilo k nim 90 překladatelských kanceláří, 35 sjezdových sálů a 130 projektů týkajících se poboček. Navíc je naléhavá potřeba sálů Království. Je jich nutné postavit nebo rozsáhle renovovat přes 14 000.

Vidět, jak jsou Jehovovi sjednocení služebníci ochotní cestovat do zahraničí a překonávat kulturní odlišnosti i jazykové bariéry a jak staví budovy, které přináší chválu a slávu Božímu svatému jménu, velmi posiluje víru. „Před námi je ještě obrovské množství  práce,“ říká Dan Molchan z kanceláře personálního výboru ve světovém ústředí, „a proto si moc vážíme modliteb našich bratrů a sester i dobrovolných darů, kterými toto dílo podporují. A jsme velmi vděční těm bratrům a sestrám, kteří se ochotně nabízejí, že budou na těchto projektech pomáhat.“