Přejít k článku

Přejít na obsah

 SIERRA LEONE A GUINEA

Prostě to museli vidět

Prostě to museli vidět

V ROCE 1956 bratři promítali ve Freetownu film Společnost nového světa v činnosti. Napsali o tom:

„Pronajali jsme si největší sál ve Freetownu a rozdali 1 000 pozvánek. Trochu jsme se báli, kolik lidí přijde. Půl hodiny před začátkem promítání sedělo v sále jen 25 lidí. Uběhlo 15 minut a přišlo dalších 100. Brzy se zaplnilo všech 500 míst. Sto lidí muselo stát, ale byli rádi, že se vůbec dostali dovnitř. Před vchodem totiž stálo 500 lidí, kteří se dovnitř nevešli. Zeptali jsme se jich, jestli budou ochotní počkat na druhé promítání. ‚Ano,‘ odpověděli. A tak stáli venku a čekali, přestože pršelo.“

Během let zhlédlo tento a další působivé filmy víc než 80 000 lidí po celé Sieře Leone.