Přejít k článku

Přejít na obsah

 SIERRA LEONE A GUINEA

„Do roka budeš pod drnem“

Zachaeus Martyn

„Do roka budeš pod drnem“
  • ROK NAROZENÍ 1880

  • ROK KŘTU 1942

  • Z JEHO ŽIVOTA Začal s průkopnickou službou, když mu bylo 72 let.

SE ZACHAEEM nikdy nikdo nestudoval Bibli. Sám si přečetl knihy Záchrana Harfa Boží a bylo mu jasné, že našel pravdu.

Jednou v neděli brzy ráno roku 1941 se Zachaeus poprvé vydal na shromáždění svědků Jehovových. Musel sejít ze strmé hory a urazit celkem osm kilometrů. Nevěděl, kdy shromáždění začíná, a tak dorazil o několik hodin dřív. Sedl si před sál Království a čekal na bratry. Hned po svém třetím nedělním shromáždění požádal místní anglikánskou církev, aby ho vyškrtla ze seznamu členů.

Jeho blízký přítel, který patřil do stejné církve, mu to vytkl. Řekl: „Starouši, jestli budeš za těmi lidmi pořád chodit osm kilometrů po horách nahoru a dolů, do roka budeš pod drnem.“ Pět let pozoroval Zachaea, jak chodí nahoru a dolů dvakrát týdně. A pak zemřel on sám. O dvacet pět let později byl Zachaeus stále zdravý jako řípa.

Sloužil Jehovovi věrně až do své smrti ve věku 97 let.