Přejít k článku

Přejít na obsah

Dopis od vedoucího sboru

Dopis od vedoucího sboru

Milí bratři a milé sestry,

jsme rádi, že vám, kteří spolu s námi patříte k čeledi, můžeme na začátku tohoto významného roku napsat. Koncem roku 2014 uplyne sto let od chvíle, kdy náš milovaný král Ježíš Kristus začal vládnout uprostřed svých nepřátel. (Žalm 110:1, 2)

Na výročním shromáždění Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, jež se konalo začátkem tohoto služebního roku, zveřejnil Výbor pro překlad Bible nového světa revidované anglické vydání nejkvalitnějšího překladu Bible, jaký má lidstvo k dispozici. Když Jehova lidem poskytl původní Překlad nového světa, použil k tomu své duchem pomazané syny. (Řím. 8:15, 16) Souhlasíte s tím, že už jen to činí tento překlad výjimečným?

Redakční výbor vedoucího sboru považuje už mnoho let překládání  Bible za prioritu. V současnosti je Překlad nového světa vydán, celý nebo jeho část, ve 121 jazycích. Vybízíme vás, abyste Jehovovi ukázali, jak velmi jste mu za tuto Bibli vděční. Čtěte ji denně a rozjímejte o jejích slovech. K jejímu autorovi, k Jehovovi, vás to ještě víc přiblíží. (Jak. 4:8)

Hluboce se nás dotýká, když slyšíme o tom, jakými zkouškami naši milovaní bratři a sestry procházejí. Někdy pro ně pochopitelně může být těžké radovat se se svými spoluvěřícími. Například jedné rodině z Asie se nedávno dramaticky změnil život, když maminka náhle úplně ochrnula. Lékaři byli bezradní a nedokázali s jejím stavem nic udělat. To je skutečně tragédie. Manžel se teď o svou manželku stará 24 hodin denně. Jejich syn a dvě dcery dávají dobrý příklad křesťanského chování tím, že své rodiče s láskou podporují. Tato znamenitá rodina stejně jako vy všichni, kdo úspěšně zvládáte nejrůznější zkoušky, může cítit radost, která přichází, když ve zkouškách své víry vytrváváme. (Jak. 1:2–4) Jehova nás, ať patříme k pomazaným, nebo k jiným ovcím, ujišťuje, že když budeme ve zkouškách vytrvávat i nadále, budeme šťastní, protože dostaneme dar věčného života. (Jak. 1:12)

Památné slavnosti se v loňském roce zúčastnilo 19 241 252 osob. Bylo velmi povzbudivé vidět, že tolik lidí oslavilo Jehovu a Ježíše Krista tím, že přišli na shromáždění, které je pro Boží lid nejdůležitější v roce. V období Památné slavnosti bylo slyšet hlasité provolávání chvály, když v březnu a dubnu sloužily miliony pomocných průkopníků. To je krásné. A určitě  vás potěšilo, když jste se dozvěděli, že ti, kdo se do pomocné průkopnické služby přihlásí v měsíci spolupráce s krajským dozorcem, mohou navštívit celou schůzku s průkopníky, kterou tento dozorce povede, a to i v jiných měsících, než je březen a duben. Ti, kdo jsou v duchovním ohledu moudří, chápou, jak je důležité stále se horlivě podílet na kázání a na dalších sborových činnostech. Pomáhá nám to zůstávat stálí a nepohnutelní a mařit Ďáblovy snahy oslabit naši víru a odvést nás od pravdy. (1. Kor. 15:58)

Je skvělé, že v minulém služebním roce symbolizovalo své zasvěcení křtem 277 344 nových učedníků a nyní jdou po boku svých bratrů z celého světa po cestě k životu. (Mat. 7:13, 14) Tito noví křesťané potřebují naši podporu, aby byli „upevněni ve víře“. (Kol. 2:7) Povzbuzujte dál jeden druhého, abyste vytrvali až do konce. (Mat. 24:13) „Mluvte utěšujícím způsobem ke sklíčeným duším, podpírejte slabé, buďte ke všem trpěliví.“ (1. Tes. 5:14) A kéž se každý z nás ustavičně modlí slovy: „Ať přijde tvé království.“ (Mat. 6:10; 1. Tes. 5:17)

Přejeme vám, abyste tuto Ročenku přečetli s potěšením, a vězte, že každého z vás, kdo miluje Jehovu, máme velmi rádi!

Vaši bratři,

vedoucí sbor svědků Jehovových