Přejít k článku

Přejít na obsah

Roční text 2014

„Ať přijde tvé království.“ Matouš 6:10

Roční text 2014

Před sto lety Jehova dosadil Ježíše za krále v nebesích. Od té doby Boží služebníci horlivě oznamují, jaká požehnání Kristovo království přinese. Jen si to představ! Pod láskyplnou vládou Ježíše se ze země stane ráj. Budou v něm žít lidé, kteří se budou mít opravdu rádi. Zločiny, války, nemoci, utrpení a smrt budou věcí minulosti.

Tyto sliby se brzy splní. Boží království je totiž skutečná vláda, která přijde a vykoná všechno, co je Jehovovým záměrem. Modli se o příchod Království, říkej o něm druhým a pevně chovej v mysli naději na to, co pro tebe udělá.