Přejít k článku

Přejít na obsah

Dopis od vedoucího sboru

Dopis od vedoucího sboru

Milí čtenáři,

my, kdo uctíváme Jehovu, milujeme jeho Slovo, Bibli. Jsme přesvědčení, že přesně popisuje historii, dává nám spolehlivé rady do života a ujišťuje nás o Jehovově lásce k lidem. (Žalm 119:105; Lukáš 1:3; 1. Jana 4:19) Moc si přejeme pomáhat druhým, aby drahocenné myšlenky z Božího Slova poznali i oni. Proto máme velkou radost, že vám můžeme představit tuto knihu nazvanou Příběhy z Bible – co se z nich můžeš naučit. Rádi bychom vám o ní něco málo řekli.

Kniha byla připravená především pro děti. Může ale pomoct i dospělým, kteří se chtějí dozvědět víc o Bibli. A protože Bible je určená všem lidem, její rady a zásady určitě obohatí každého z nás a pomůžou nám, abychom byli opravdu šťastní.

Tato kniha obsahuje příběhy z Bible a vypráví historii lidí už od jejich stvoření. Velká pozornost se věnovala tomu, aby příběhy byly jasné a jednoduché a pokud možno seřazené tak, jak šly za sebou.

Kniha ale nemá jenom vyprávět, co se podle Bible v minulosti odehrálo. Text i obrázky byly připravené tak, aby nám biblické příběhy ožily před očima a abychom se dokázali vžít do pocitů jednotlivých postav.

Díky této knize líp pochopíme, že Bible je hlavně o lidech – o těch, kteří Jehovu poslouchali, a o těch, kteří ho neposlouchali. Kniha nám pomůže se z jejich života něco naučit. (Římanům 15:4; 1. Korinťanům 10:6) Je rozdělená na 14 částí. Na začátku každé z nich je několik myšlenek, které je dobré si z příběhů zapamatovat.

 Rodiče, můžete postupovat tak, že si s dětmi přečtete příběh a popovídáte si o obrázcích. Pak si můžete přečíst biblické pasáže, na kterých je příběh založený. Pomozte dětem pochopit, že všechno, co se z příběhu naučily, vychází z Bible. Podobný přístup se dá použít, když někdo pomáhá dospělému, aby získal přehled o Bibli.

Věříme, že tato kniha pomůže všem dobrým lidem – od nejmenších po nejstarší – poznávat Bibli a pak myšlenky z ní uplatňovat v životě. Díky tomu se i oni budou moct stát členy Jehovovy úžasné rodiny.

Vaši bratři,

vedoucí sbor svědků Jehovových