Přejít k článku

Přejít na obsah

 51. KAPITOLA

Válečník a izraelská holčička

Válečník a izraelská holčička

V Sýrii žila daleko od domova jedna izraelská holčička. Syrští vojáci ji odvedli od rodiny a teď pracovala jako služka pro manželku vojenského velitele Naamana. Ta holčička uctívala Jehovu, i když ho nikdo kolem ní neuctíval.

Naaman měl ošklivou nemoc, při které se mu loupala kůže, a pořád ho to bolelo. Izraelská holčička mu chtěla pomoct. Řekla Naamanově manželce: „Vím o někom, kdo může tvého manžela uzdravit. Je to Jehovův prorok Eliša, který bydlí v Izraeli.“

Naamanova manželka svému manželovi řekla, co se od holčičky dozvěděla. Naaman byl ochotný zkusit cokoli, aby se uzdravil, a tak se vydal za Elišou do Izraele. Čekal, že ho Eliša přivítá jako důležitého člověka. Jenže ten za ním ani nepřišel. Poslal svého sluhu, aby ho uvítal a vyřídil mu: „Jdi  a sedmkrát se ponoř do řeky Jordán. Pak se uzdravíš.“

Naamana to hodně zklamalo. Řekl: „Myslel jsem si, že mě ten prorok uzdraví tak, že bude volat ke svému Bohu a udělá něco výjimečného. A on mi místo toho řekne, abych se šel vykoupat do izraelské řeky. V Sýrii máme mnohem lepší řeky. Proč nemůžu jít tam?“ Naaman odešel od Elišova domu rozzlobený.

Sluhové ale Naamanovi pomohli, aby se nad tím víc zamyslel. Řekli mu: „Neudělal bys snad cokoli, aby ses uzdravil? To, co ti ten prorok řekl, se dá snadno splnit. Tak proč to nezkusit?“ Naaman si od nich nechal poradit. Šel k řece Jordán a sedmkrát se do ní ponořil. Když se posedmé vynořil z vody, byl úplně zdravý. Za svoje uzdravení byl hodně vděčný a šel znovu za Elišou, aby mu poděkoval. Řekl mu: „Teď vím, že Jehova je pravý Bůh.“ Co myslíš, jak se cítila ta izraelská holčička, když se Naaman vrátil domů zdravý?

„Z úst dětí a kojenců sis opatřil chválu.“ (Matouš 21:16)