Přejít k článku

Přejít na obsah

 55. KAPITOLA

Jehovův anděl ochránil Ezekjáše

Jehovův anděl ochránil Ezekjáše

Asyrská říše už zabrala desetikmenné izraelské království. Teď chtěl asyrský král Senacherib obsadit dvoukmenné judské království. Dobýval judská města jedno za druhým. Ze všeho nejvíc chtěl ale dobýt Jeruzalém. Jenže nevěděl, že Jeruzalém chrání Jehova.

Judský král Ezekjáš Senacheribovi zaplatil hodně peněz, aby na Jeruzalém nezaútočil. Senacherib si sice peníze vzal, ale stejně k Jeruzalému poslal svoji obrovskou armádu. Lidi ve městě měli veliký strach, protože Asyřané byli čím dál blíž. Ezekjáš lidem řekl: „Nebojte se. Asyřané jsou silní, ale Jehova nám pomůže, abychom byli ještě silnější.“

Senacherib vyslal do Jeruzaléma svého posla, rabšakeho, aby se lidem ve městě posmíval. Rabšake se postavil před hradby a volal: „Jehova vám nedokáže pomoct. Nenechte se Ezekjášem oklamat. Neexistuje žádný bůh, který by vás před námi mohl ochránit.“

Ezekjáš se ptal Jehovy, co má dělat. Jehova mu odpověděl: „Neboj se toho, co rabšake říká. Senacherib Jeruzalém nedobyde.“ Potom poslal Senacherib Ezekjášovi několik dopisů, ve kterých napsal: „Prostě se vzdej. Jehova vás nemůže zachránit.“ Ezekjáš se modlil: „Jehovo, prosím, zachraň nás, aby všichni viděli, že jsi jediný pravý Bůh.“ Jehova mu řekl: „Asyrský král do Jeruzaléma nevkročí. Budu svoje město chránit.“

Senacherib si byl jistý, že Jeruzalém bude už brzo jeho. Tu noc ale Jehova poslal anděla do tábora, který měli Asyřané vedle města. Anděl tam zabil  185 000 vojáků. Král Senacherib přišel o svoje nejlepší bojovníky. Nezbylo mu nic jiného než se vrátit poražený domů. Jehova ochránil Ezekjáše a Jeruzalém, přesně jak slíbil. Kdybys tehdy v Jeruzalémě žil, důvěřoval bys Jehovovi?

„Jehovův anděl táboří kolem těch, kdo se ho bojí, a zachraňuje je.“ (Žalm 34:7)