Přejít k článku

Přejít na obsah

 39. KAPITOLA

První izraelský král

První izraelský král

Jehova dal Izraelitům soudce, kteří je vedli. Oni ale chtěli krále. Řekli Samuelovi: „Všechny národy kolem nás mají krále. My ho chceme taky.“ Samuelovi se to nezdálo správné, a tak se modlil k Jehovovi. Jehova mu řekl: „Izraelité neodmítají tebe, ale mě. Řekni jim, že můžou mít krále, ale že od nich bude vyžadovat hodně věcí.“ Izraelité odpověděli: „To je nám jedno. My chceme krále.“

Jehova řekl Samuelovi, že prvním králem bude Saul. Když šel Saul navštívit Samuela do Ramy, Samuel ho pomazal za krále. Udělal to tak, že mu na hlavu vylil trochu oleje.

Později Samuel svolal Izraelity, aby jim jejich nového krále ukázal. Nemohli ho ale nikde najít. Víš proč? Protože se schovával mezi zavazadly. Když ho konečně našli, přivedli ho mezi sebe. Saul byl vyšší než všichni ostatní a dobře vypadal. Samuel řekl: „Podívejte se! To je ten, kterého vám Jehova vybral.“ Lidi volali: „Ať žije král!“

Nejdřív se král Saul řídil Samuelovými radami a poslouchal Jehovu. Pak se ale změnil. Saul například nesměl předkládat oběti. Jednou měl počkat na Samuela, až přijde a předloží oběť Jehovovi. Jenže Samuel dlouhou dobu nešel, a tak se Saul rozhodl, že oběť předloží sám. Jak na to Samuel reagoval? Řekl mu: „To, že jsi neposlechl Jehovu, nebylo správné.“ Poučil se z toho Saul?

Po nějaké době šel bojovat proti Amalekitům a Samuel mu řekl, aby nikoho z nich nenechal naživu. Saul se ale rozhodl, že nezabije krále Agaga. Jehova řekl Samuelovi: „Saul mě opustil a už nedělá to, co bych si přál.“ Samuel byl z toho hodně smutný a řekl Saulovi: „Protože jsi přestal poslouchat Jehovu, vybere si jiného krále.“ Když byl Samuel na odchodu,  Saul ho chytil za plášť a nechtěně z něho kus odtrhl. Samuel řekl Saulovi: „Jehova od tebe odtrhl tvoje království.“ Jehova se chystal dát království někomu, kdo ho miluje a poslouchá.

„Poslouchat je lepší než oběť.“ (1. Samuelova 15:22)