Přejít k článku

Přejít na obsah

 41. KAPITOLA

David a Saul

David a Saul

Potom co David zabil Goliáše, ho král Saul jmenoval velitelem svojí armády. David vyhrál spoustu bitev a byl mezi lidmi oblíbený. Kdykoli se vracel z nějaké bitvy, přišly ho přivítat ženy, které tančily a zpívaly: „Saul zabil tisíce nepřátel, ale David desetitisíce!“ Saul začal na Davida žárlit a chtěl ho zabít.

David hrál moc pěkně na harfu. Jednou hrál před králem Saulem a ten po něm hodil kopí. David stihl uhnout a kopí se zabodlo do stěny. Od té doby se ho Saul pokusil zabít ještě hodněkrát. Nakonec David utekl a schovával se v pustině.

Saul vzal 3 000 vojáků a začal Davida honit. Jednou vešel do jeskyně a nevěděl, že se tam schovává David a jeho muži. Ti Davidovi šeptali: „Teď  máš šanci Saula zabít.“ David se k němu připlížil a uřízl mu kousek pláště. Saul si toho nevšiml. Pak měl ale David špatný pocit z toho, že nebyl uctivý k člověku, kterého Jehova vybral za krále. Svým mužům nedovolil, aby na Saula zaútočili. Když už byl Saul kus od jeskyně, David na něho zavolal. Řekl mu, že ho teď mohl zabít, ale neudělal to. Začal se Saul chovat k Davidovi jinak?

Ne. Dál se za Davidem hnal a chtěl ho zabít. Jednou v noci se David se svým synovcem Abišaiem vplížili do Saulova tábora. Všichni tam spali, dokonce i Abner, který měl Saula chránit. Abišai Davidovi řekl: „Tohle je skvělá příležitost! Nech mě Saula zabít.“ David mu ale odpověděl: „Jehova si to se Saulem vyřídí. Vezmeme jenom jeho kopí a džbán na vodu a půjdeme.“

David vylezl na nedalekou horu, ze které bylo vidět na tábor. Odtamtud zavolal: „Abnere, proč jsi nechránil krále? Kde je Saulův džbán a kopí?“ Saul poznal Davidův hlas a řekl: „Mohl jsi mě zabít, ale neudělal jsi to. Vím, že budeš příštím izraelským králem.“ Potom se Saul vrátil do svého paláce. V další kapitole uvidíš, že někteří v Saulově rodině měli Davida rádi.

„Pokud je to možné, když to záleží na vás, žijte pokojně se všemi lidmi. Nemstěte se, milovaní, ale nechte na Bohu, aby projevil svůj hněv.“ (Římanům 12:18, 19)