Přejít k článku

Přejít na obsah

 42. KAPITOLA

Statečný a věrný Jonatan

Statečný a věrný Jonatan

Nejstarší syn krále Saula, Jonatan, byl statečný válečník. David o něm řekl, že je rychlejší než orel a silnější než lev. Jednou Jonatan uviděl na kopci filištínské vojáky. Řekl svému zbrojnoši: „Zaútočíme na ně jenom v případě, že nám Jehova dá znamení. Když nám řeknou, ať jdeme nahoru, budeme vědět, že máme zaútočit.“ Filištíni na ně zakřičeli: „Pojďte nahoru a bojujte s námi!“ A tak ti dva vylezli na kopec a zabili 20 vojáků.

Jonatan měl být jako nejstarší Saulův syn příštím králem. Věděl ale, že Jehova si vybral za dalšího izraelského krále Davida. Přesto na něho nežárlil. Z Jonatana a Davida se stali dobří přátelé. Slíbili si, že budou jeden druhého chránit. Na  znamení přátelství dal Jonatan Davidovi svůj plášť, meč, luk a opasek.

Když byl David na útěku před Saulem, Jonatan za ním přišel a řekl mu: „Buď silný a odvážný. Jehova si tě vybral za krále. A ví to i můj otec.“ Chtěl bys mít taky tak dobrého kamaráda, jako byl Jonatan?

Jonatan několikrát riskoval život, aby svému příteli pomohl. Věděl, že Saul chce Davida zabít, a proto svému otci řekl: „Když Davida zabiješ, bude to hřích. Neudělal nic špatného.“ Saul se na Jonatana rozzuřil.

O několik let později Saul a Jonatan umřeli v bitvě. Po Jonatanově smrti začal David hledat jeho syna Mefibošeta. Když ho našel, řekl mu: „Tvůj otec byl můj dobrý přítel, a tak se o tebe postarám. Do konce života můžeš bydlet v mém paláci a jíst u mého stolu.“ David na svého přítele Jonatana nikdy nezapomněl.

„Milujte jeden druhého, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dá svůj život za své přátele.“ (Jan 15:12, 13)