Přejít k článku

Přejít na obsah

 43. KAPITOLA

Hřích krále Davida

Hřích krále Davida

Když Saul umřel, stal se králem David. Bylo mu 30 let. Po několika letech svojí vlády udělal něco hodně špatného. Jednou večer se procházel po střeše svého paláce a najednou uviděl krásnou ženu. Zjistil si, že se jmenuje Bat-šeba a že je to manželka vojáka jménem Urijáš. David si nechal Bat-šebu přivést do paláce. Vyspali se spolu, a ona otěhotněla. David se to celé snažil utajit. Řekl veliteli vojska, aby v bitvě postavil Urijáše do první řady a pak aby ho ostatní vojáci nechali samotného. Nepřátelé Urijáše zabili a David si vzal Bat-šebu za manželku.

Jehova ale všechny ty špatné věci viděl. Co udělal? Poslal za Davidem proroka Natana, který Davidovi řekl: „Jeden bohatý muž měl spoustu ovcí. Jiný muž, který byl chudý, měl jenom jednu ovečku a tu měl moc rád. Boháč mu ji ale vzal.“ David se rozčílil a řekl: „Ten bohatý muž si zaslouží smrt!“ Natan mu na to řekl: „Ty jsi ten bohatý muž!“ David z toho byl hrozně smutný a přiznal: „Zhřešil jsem proti Jehovovi.“ Tím, co David udělal, způsobil sobě i svojí rodině hodně problémů. Jehova Davida potrestal, ale nechal ho žít, protože byl upřímný a pokorný.

 David chtěl Jehovovi postavit chrám, ale Jehova si pro tenhle úkol vybral jeho syna Šalomouna. David řekl: „Jehovův chrám musí být nádherný. Šalomoun je ještě hodně mladý, a tak mu pomůžu s přípravami.“ David daroval na stavbu chrámu hodně peněz. Našel šikovné pracovníky, shromáždil zlato a stříbro a nechal z Tyru a Sidonu přivézt cedrové dřevo. Na konci života dal David Šalomounovi plány na stavbu. Řekl: „Jehova mě vedl, když jsem pro tebe ty plány připravoval. Pomůže ti. Neboj se, buď silný a dej se do práce.“

„Kdo zakrývá svá provinění, neuspěje, ale kdo je vyznává a opouští, tomu bude projeveno milosrdenství.“ (Přísloví 28:13)