Přejít k článku

Přejít na obsah

 30. KAPITOLA

Raab schovala zvědy

Raab schovala zvědy

Když izraelští zvědové přišli do Jericha, zůstali v domě ženy, která se jmenovala Raab. Dozvěděl se to jerišský král a přikázal vojákům, aby odtamtud ty dva Izraelity přivedli. Raab oba zvědy schovala na střeše a poslala vojáky špatným směrem. Pak zvědům řekla: „Pomůžu vám, protože vím, že je s vámi Jehova a že vám dá tuhle zemi. Ale slibte mi prosím, že zachráníte moji rodinu.“

Zvědové jí řekli: „Slibujeme ti, že těm, kdo budou ve tvém domě, nikdo neublíží.“ Pak dodali: „Uvaž v okně červenou šňůru, a tvoje rodina přežije.“

Zvědové se z okna spustili po provaze dolů. Šli do hor a schovávali se tam tři dny. Nakonec se vrátili k Jozuovi. Izraelité potom překročili Jordán a připravili se na dobývání Kanaánu. Jericho bylo prvním městem, které měli dobýt.  Jehova jim řekl, aby kolem něj každý den jedenkrát pochodovali. Tak to měli dělat šest dnů. Sedmý den pochodovali kolem města sedmkrát. Pak kněží začali troubit na trubky a vojáci z plných plic křičeli. Hradby města se začaly hroutit! Ale dům, který patřil Raab a byl součástí hradeb, zůstal stát. Raab se svojí rodinou přežila, protože důvěřovala Jehovovi.

„Nebyla i ... Raab prohlášena za bezúhonnou na základě skutků, když k sobě domů přijala zvědy a poslala je pryč jinudy?“ (Jakub 2:25)