Přejít k článku

Přejít na obsah

 29. KAPITOLA

Jehova vybírá Jozua

Jehova vybírá Jozua

Mojžíš vedl izraelský národ dlouhé roky a teď se jeho život blížil ke konci. Jehova mu řekl: „Nebudeš to ty, kdo přivede Izraelity do Zaslíbené země. Dovolím ti ale, aby ses na ni podíval.“ Mojžíš poprosil Jehovu, aby vybral nového vůdce, který se bude o izraelský národ starat. Jehova Mojžíšovi řekl: „Jdi za Jozuem a pověz mu, že národ povede on.“

Mojžíš Izraelitům řekl, že brzo umře a že Jehova vybral Jozua, aby je dovedl do Zaslíbené země. Potom Jozua ujistil: „Neboj se, Jehova ti bude pomáhat.“ Krátce nato Mojžíš vyšel na vrchol hory Nebo a odtamtud mu Jehova ukázal zemi, kterou slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Když Mojžíš umřel, bylo mu 120 let.

Jehova řekl Jozuovi: „Přejděte Jordán a vstupte do Kanaánu. Budu ti pomáhat stejně, jako jsem pomáhal Mojžíšovi. Nezapomínej každý den číst zákony, které jsem vám dal. Neboj se,  buď odvážný. Jdi a udělej to, co jsem přikázal.“

Jozue poslal dva zvědy do města Jericha. O tom, co se tam stalo, se dozvíš v příští kapitole. Když se zvědové vrátili, řekli, že teď je ta nejlepší chvíle na to, aby izraelský národ vstoupil do Kanaánu. Další den Jozue pověděl Izraelitům, aby sbalili tábor. Pak řekl kněžím, kteří nesli truhlu smlouvy, aby šli před ostatními k řece Jordán. V řece bylo mnohem víc vody než normálně. Jakmile se ale kněží nohama dotkli vody, řeka přestala téct a voda postupně zmizela. Kněží pak šli doprostřed říčního koryta a stáli tam, dokud všichni Izraelité nepřešli na druhou stranu. Myslíš, že jim tenhle zázrak připomněl, co Jehova udělal u Rudého moře?

Po tolika letech byli Izraelité konečně v Zaslíbené zemi. Mohli stavět domy a města. Mohli pěstovat obilí a ovocné stromy a taky sázet vinice. Země, ve které bydleli, byla krásná a úrodná.

„Jehova tě neustále povede a nasytí tě i ve vyprahlé zemi.“ (Izajáš 58:11)