Přejít k článku

Přejít na obsah

 32. KAPITOLA

Barak a dvě odvážné ženy

Barak a dvě odvážné ženy

Jozue vedl Jehovův lid dlouhou dobu a pak ve věku 110 let umřel. Dokud žil, Izraelité uctívali Jehovu. Po jeho smrti ale začali uctívat modly, stejně jako to dělali Kananejci. Protože Izraelité přestali Jehovu poslouchat, dovolil, aby jim vládl zlý kananejský král Jabin. Izraelité prosili Jehovu o pomoc, a tak jim dal nového vůdce, Baraka. Měl jim pomoct, aby se k Jehovovi vrátili.

Prorokyně Debora si k sobě nechala Baraka zavolat. Měla pro něho vzkaz od Jehovy: „Vezmi 10 000 mužů a jdi bojovat proti Jabinovu vojsku k řece Kišon. Tam porazíš Siseru, velitele Jabinových vojáků.“ Barak jí řekl: „Půjdu, ale jedině když půjdeš se mnou.“ Odpověděla mu: „Půjdu s tebou. Ale nebudeš to ty, kdo Siseru zabije. Jehova řekl, že to udělá žena.“

Debora, Barak a jeho armáda vyšli na horu Tabor, aby se tam připravili k bitvě. Když se to dozvěděl Sisera, přitáhl se svými vojáky a válečnými vozy do údolí, které bylo pod horou. Debora řekla Barakovi: „Dnes ti Jehova pomůže zvítězit.“ Barak a jeho  10 000 mužů vyrazili dolů, aby tam bojovali se Siserovou silnou armádou.

Jehova pak zařídil, že se řeka Kišon vylila z břehů. Siserovy válečné vozy začaly zapadat do bahna. Sisera nechal svůj vůz na místě a dal se na útěk. Barak a jeho vojáci nepřátelskou armádu porazili. Sisera jim ale unikl a schoval se ve stanu ženy, která se jmenovala Jael. Ta mu dala napít mléka a přikryla ho dekou. Unavený válečník usnul. Pak se Jael k Siserovi potichu připlížila, vrazila mu do hlavy stanový kolík, a on umřel.

Potom přišel Barak, který se snažil Siseru najít. Jael vyšla ze stanu a řekla: „Pojď dovnitř. Ukážu ti muže, kterého hledáš.“ Barak vešel dovnitř a uviděl mrtvého Siseru. Barak a Debora v písni děkovali Jehovovi za to, že pomohl Izraelitům zvítězit nad nepřáteli. Dalších 40 let žili Izraelité v míru.

„Žen, které oznamují dobrou zprávu, je velké vojsko.“ (Žalm 68:11)