Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k 6. části

Úvod k 6. části

Izraelité konečně vešli do Zaslíbené země. Centrem pravého uctívání se stal svatostánek. Kněží lidem pomáhali chápat Jehovovy zákony a soudci národ vedli. Z této části je vidět, že to, jak se člověk rozhoduje a co dělá, může mít na druhé velký vliv. Každý Izraelita musel být věrný Jehovovi a ostatním Izraelitům. Rodiče, vysvětlete dětem, jak lidi ve svém okolí ovlivnila Debora, Noemi, Jozue, Hana, Jeftova dcera a Samuel. Zdůrazněte, že se na stranu Izraelitů postavili i lidé z jiných národů, jako třeba Raab, Rut, Jael a Gibeoňané. Viděli totiž, že jim pomáhá Bůh.

V TÉTO ČÁSTI

29. KAPITOLA

Jehova vybírá Jozua

Jehova dal Jozuovi pokyny, které můžou pomoct i nám dnes.

30. KAPITOLA

Raab schovala zvědy

Hradby Jericha se zřítily k zemi, ale dům Raab zůstal stát.

31. KAPITOLA

Jozue a Gibeoňané

Jozue se modlil k Bohu, aby slunce zůstalo stát. Jak na to Bůh zareagoval?

32. KAPITOLA

Barak a dvě odvážné ženy

Po Jozuově smrti začali Izraelité uctívat modly. Dostali se pod cizí nadvládu, ale přišla pomoc od soudce Baraka, prorokyně Debory a odvážné Jael.

33. KAPITOLA

Rut a Noemi

Dvě ženy, které přišly o manžely, se vrátily do Izraele. Jedna z nich, Rut, šla pracovat na pole, kde si jí všiml Boaz.

34. KAPITOLA

Gideon poráží Midianity

Midianité utlačovali Izraelity, a ti proto prosili Jehovu o pomoc. Jak to, že Gideonova malá armáda porazila 135 000 nepřátelských vojáků?

35. KAPITOLA

Hana se modlí o syna

Elkana jde s Hanou, Peninnou a dětmi ke svatostánku v Šilu, aby tam uctívali Jehovu. Tam se Hana modlí o syna. O něco později se jí narodí Samuel.

36. KAPITOLA

Jeftův slib

Co Jefta slíbil a proč? Jak na to reagovala jeho dcera?

37. KAPITOLA

Jehova mluví se Samuelem

Dva synové velekněze Eliho sloužili jako kněží ve svatostánku, ale neposlouchali Boží zákony. Mladý Samuel byl jiný. Jednou v noci k němu promluvil Jehova.

38. KAPITOLA

Jehova dal Samsonovi obrovskou sílu

Bůh dal Samsonovi sílu, aby mohl bojovat s Filištíny. Pak ale Samson udělal chybu a dostal se do jejich zajetí.