Přejít k článku

Přejít na obsah

 24. KAPITOLA

Porušili svůj slib

Porušili svůj slib

Jehova řekl Mojžíšovi: „Vystup ke mně na horu. Napíšu svoje zákony na kamenné desky a ty ti dám.“ Mojžíš se tam vydal a zůstal na hoře 40 dní a nocí. Jehova napsal na dvě kamenné desky Deset přikázání a dal je Mojžíšovi.

Po nějaké době si Izraelité začali myslet, že se Mojžíš už nevrátí. Řekli Áronovi: „Chceme někoho, kdo nás povede. Udělej nám boha.“ Áron jim odpověděl: „Dejte mi svoje zlato.“ Roztavil ho a udělal z něho sochu telete. Izraelité řekli: „Tohle tele je náš bůh, který nás vyvedl z Egypta.“ Uspořádali oslavu a začali sochu uctívat. Bylo to špatné? Ano, protože slíbili, že budou uctívat jedině Jehovu. A teď ten slib porušili.

Jehova to všechno viděl a řekl Mojžíšovi: „Jdi zpátky do tábora. Izraelité jsou neposlušní, uctívají falešného  boha.“ Mojžíš se vydal dolů z hory a v rukou držel obě desky.

Když se blížil k táboru, uslyšel zpěv. Pak uviděl, jak Izraelité tančí a klaní se teleti. Mojžíš byl hodně rozzlobený. Hodil desky na zem, a ty se rozbily na kusy. Mojžíš sochu telete okamžitě zničil. Potom se zeptal Árona: „Jak to, že tě lidi přesvědčili, abys udělal něco tak hrozného?“ Áron odpověděl: „Nezlob se na mě. Vždyť víš, jací jsou. Chtěli boha, a tak jsem vzal jejich zlato, hodil ho do ohně, a vzniklo tohle tele.“ To, co Áron udělal, nebylo správné. Mojžíš se vrátil na horu a prosil Jehovu, aby Izraelitům odpustil.

Jehova odpustil těm, kdo ho chtěli poslouchat. Vidíš, jak bylo pro Izraelity důležité, aby se nechali vést Mojžíšem, kterého Jehova určil za jejich vůdce?

„Když dáš Bohu slib, bez otálení ho splň, protože hlupáci mu radost nedělají. Co slíbíš, splň.“ (Kazatel 5:4)