Přejít k článku

Přejít na obsah

 16. KAPITOLA

Kdo byl Job?

Kdo byl Job?

V zemi Uc žil jeden muž, který uctíval Jehovu. Jmenoval se Job. Byl hodně bohatý a měl velkou rodinu. Byl laskavý a pomáhal těm, kdo byli chudí, taky ženám, kterým umřel manžel, a dětem, které neměly rodiče. Job dělal správné věci. Znamenalo to, že díky tomu neměl žádné problémy?

Job to sice nevěděl, ale pozoroval ho Satan. Jehova Satanovi řekl: „Všiml sis mého služebníka Joba? Na zemi není nikdo jako on. Poslouchá mě a dělá správné věci.“ Satan Jehovovi odpověděl: „Samozřejmě že tě Job poslouchá. Vždyť ho chráníš a žehnáš mu. Dal jsi mu pozemky a zvířata. Schválně mu to vezmi a uvidíš, že tě přestane uctívat.“ Jehova řekl: „Můžeš Joba vyzkoušet. Ale nesmíš ho zabít.“ Proč Jehova nechal Satana, aby Joba vyzkoušel? Protože si byl jistý, že Job tu zkoušku zvládne.

Satan začal Jobovi různými způsoby škodit. Nejdřív poslal lidi, kterým se říkalo Sabejci, aby Jobovi ukradli krávy a osly. Potom Satan spálil ohněm všechny jeho ovce. Lidé známí jako Chaldejci pak ukradli jeho velbloudy. Taky zabili Jobovy služebníky, kteří na velbloudy dohlíželi. Nakonec přišlo to nejhorší. Když měli Jobovi synové a dcery hostinu, spadl na ně dům, a všichni umřeli. Job byl hodně nešťastný, ale stejně Jehovu nepřestal uctívat.

Satan chtěl, aby Job trpěl ještě víc. Způsobil, aby se mu na celém těle  udělaly boláky, takže měl velké bolesti. Job nevěděl, proč se mu všechny ty věci staly. Dál ale uctíval Jehovu. Jehova to všechno viděl a měl z Joba velkou radost.

Potom Satan poslal k Jobovi tři muže. Ti mu říkali: „Musel jsi udělat něco špatného a snažil ses to zatajit. Bůh tě za to trestá.“ Job jim odpovídal: „Nic špatného jsem neudělal.“ Pak si ale začal myslet, že mu všechny ty problémy způsobuje Jehova, a řekl, že to od něho není spravedlivé.

Jejich rozhovor poslouchal mladý muž, který se jmenoval Elihu. Celou dobu mlčel a nakonec prohlásil: „To, co jste říkali, není pravda. Jehova je mocnější a lepší, než vůbec dokážeme pochopit. Nikdy by neudělal nic špatného. Všechno vidí a pomáhá lidem s jejich problémy.“

Pak k Jobovi promluvil Jehova. Řekl: „Kde jsi byl, když jsem dělal nebe a zemi? Proč říkáš, že nejsem spravedlivý? Mluvíš o věcech, kterým pořádně nerozumíš.“ Job přiznal svoji chybu a řekl: „Neměl jsem pravdu. Slyšel jsem o tobě, ale teď tě doopravdy znám. Nic pro tebe není nemožné. Omlouvám se za to, co jsem říkal.“

Když Jobova zkouška skončila, Jehova ho uzdravil a dal mu mnohem víc věcí, než měl předtím. Job žil dlouho a šťastně. Vždycky poslouchal Jehovu, a to i ve chvílích, kdy to pro něho bylo těžké. A Jehova mu za to žehnal. Chceš být jako Job a uctívat Jehovu, ať se stane cokoli?

„Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a víte, jak to s ním díky Jehovovi dopadlo.“ (Jakub 5:11)