Přejít k článku

Přejít na obsah

 15. KAPITOLA

Jehova na Josefa nezapomněl

Jehova na Josefa nezapomněl

Když byl Josef ve vězení, stalo se něco zvláštního. Faraonovi, egyptskému králi, se zdály sny, které nikdo nedokázal vysvětlit. Jeden sluha mu řekl, že Josef by mu dokázal povědět, co ty sny znamenají. Faraon si nechal Josefa okamžitě zavolat.

Zeptal se ho: „Dokážeš moje sny vysvětlit?“ Josef faraonovi odpověděl: „Tvoje sny znamenají, že v Egyptě bude sedm let spousta jídla, ale pak přijde sedm let hladomoru. Vyber si někoho moudrého, kdo bude shromažďovat zásoby jídla, aby tvůj lid nehladověl.“ Faraon řekl: „Nejlíp se na to hodíš ty. Budeš druhý nejmocnější muž v Egyptě.“ Jak to, že Josef věděl, co faraonovy sny znamenají? Pomohl mu Jehova.

Sedm let Josef shromažďoval zásoby. Pak po celé zemi začal hladomor, přesně jak Josef řekl. Odevšad přicházeli lidé, aby si od Josefa koupili jídlo. I jeho otec Jákob se doslechl, že v Egyptě je co jíst. A tak tam poslal deset svých synů, aby nějaké jídlo nakoupili.

Jákobovi synové přišli za Josefem a ten je hned poznal. Oni ho ale nepoznali. Poklonili se mu a tím se splnil sen, který se Josefovi kdysi zdál. Josef chtěl vědět, jestli jsou jeho bratři pořád tak zlí. Proto jim řekl: „Jste zvědové! Chcete zjistit, kde má naše země slabé místo.“ Odpověděli: „Tak to není. Jsme z Kanaánu a je nás 12 bratrů. Jeden umřel a ten nejmladší je  doma s otcem.“ Josef na to řekl: „Přiveďte svého nejmladšího bratra ke mně, a budu vědět, že mluvíte pravdu.“ Pak se bratři vydali domů.

Když rodině znovu došlo jídlo, Jákob poslal svoje syny zpátky do Egypta. Tentokrát s sebou vzali i nejmladšího bratra Benjamína. Josef chtěl bratry vyzkoušet, a tak schoval do Benjamínova pytle s obilím stříbrný pohár. Pak je obvinil, že jeho pohár ukradli. Když Josefovi sluhové našli pohár v Benjamínově pytli, bratři vůbec nechápali, jak se to mohlo stát. Prosili Josefa, aby místo Benjamína potrestal je.

Teď Josef věděl, že se jeho bratři změnili. Už nedokázal skrývat svoje pocity. Rozplakal se a řekl: „Jsem váš bratr Josef. Je můj otec ještě naživu?“ Jeho bratři byli hodně překvapení. Řekl jim: „Nebuďte smutní z toho, co jste mi udělali. Bůh mě sem poslal, abych vám zachránil život. Teď si pospěšte domů a přiveďte sem otce.“

Když se vrátili domů, řekli otci všechny ty dobré zprávy a on se s nimi vydal do Egypta. Po mnoha letech se Josef s otcem konečně setkali.

„Pokud [lidem] jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec neodpustí vám.“ (Matouš 6:15)