Přejít k článku

Přejít na obsah

 21. KAPITOLA

Desátá rána

Desátá rána

Mojžíš faraonovi slíbil, že už za ním nepřijde. Než ale odešel, řekl mu: „O půlnoci umře každý prvorozený syn v Egyptě, od syna faraona až po syna obyčejného otroka.“

Jehova vzkázal Izraelitům, aby si připravili zvláštní jídlo. Řekl jim: „Zabijte ročního beránka nebo kozlíka a dejte trochu jeho krve na rám dveří svého domu. Upečte maso a snězte ho s nekvašeným chlebem. Mějte obuté sandály a buďte oblečení na cestu, abyste mohli okamžitě vyrazit. Tuhle noc vás osvobodím.“ Dokážeš si představit, jak se Izraelité museli těšit?

O půlnoci Jehovův anděl obcházel všechny domy v Egyptě. Když nějaký dům neměl krev na rámu dveří, umřel tam prvorozený syn rodiny. Domy, kde krev byla, anděl vynechal. Každá egyptská rodina, ať bohatá, nebo chudá, přišla o dítě. Izraelitům ale žádné dítě neumřelo.

O život přišel i faraonův syn. To už bylo na faraona moc. Okamžitě Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Seberte se a zmizte odtud! Jděte uctívat svého Boha. Vezměte si svoje zvířata a jděte!“

 Izraelité se rozdělili do rodin a kmenů a za úplňku vyšli z Egypta. Bylo jich 600 000 mužů a spousta žen a dětí. Šlo s nimi taky hodně dalších lidí, kteří chtěli uctívat Jehovu. Izraelité byli konečně svobodní!

Aby si připomínali, jak je Jehova osvobodil, jedli to zvláštní jídlo každý rok. Začalo se mu říkat Pesach.

„Nechal jsem tě naživu proto, abych na tobě ukázal svou moc a aby se o mém jménu mluvilo po celé zemi.“ (Římanům 9:17)