Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod ke 4. části

Úvod ke 4. části

Tato část vypráví o Josefovi, Jobovi, Mojžíšovi a Izraelitech. Ďábel jim všem způsobil hodně trápení. Někteří z nich zažili nespravedlnost, uvěznění, otroctví nebo smrt svých blízkých. Jehova je ale různými způsoby chránil. Rodiče, pomozte dětem pochopit, díky čemu tito Jehovovi služebníci zvládali těžké situace a neztratili přitom víru.

Jehova pomocí deseti ran ukázal, že je mocnější než všichni egyptští bohové. Vysvětlete dětem, jak Jehova chránil svůj lid v minulosti a jak to dělá dnes.

V TÉTO ČÁSTI

14. KAPITOLA

Josef poslouchal Boha i v otroctví

Josef dělal, co je správné, a přesto zažil hodně trápení. Proč?

15. KAPITOLA

Jehova na Josefa nezapomněl

I když byl Josef daleko od rodiny, Bůh byl s ním.

16. KAPITOLA

Kdo byl Job?

Poslouchal Jehovu i ve chvílích, kdy to bylo těžké.

17. KAPITOLA

Mojžíš se rozhodl uctívat Jehovu

Malý Mojžíš nezemřel díky chytrému plánu, který vymyslela jeho maminka.

18. KAPITOLA

Hořící keř

Jak to, že keř hořel, ale neshořel?

19. KAPITOLA

První tři rány

Faraon na svůj lid přivedl katastrofu, protože byl moc pyšný a nenechal odejít Jehovův lid.

20. KAPITOLA

Dalších šest ran

Jak se tyto rány lišily od prvních tří?

21. KAPITOLA

Desátá rána

Tato rána byla tak ničivá, že pyšný faraon změnil svůj názor.

22. KAPITOLA

Zázrak u Rudého moře

Faraon sice přežil deset ran, ale jak to s ním dopadne teď?