Přejít k článku

Přejít na obsah

 7. KAPITOLA

Babylonská věž

Babylonská věž

Po potopě měli Noemovi synové se svými manželkami hodně dětí. Lidí přibývalo a stěhovali se do různých částí země, přesně jak jim Jehova řekl.

Některé rodiny ale nechtěly Jehovu poslouchat. Řekly si: „Pojďte, postavíme si město a budeme v něm bydlet. Postavíme taky věž, která bude tak vysoká, že bude sahat až do nebe. Pak budeme slavní.“

 Jehovovi se to nelíbilo a rozhodl se, že je zastaví. Víš, jak to udělal? Způsobil, aby ti lidé najednou začali mluvit různými jazyky. Už jeden druhému nerozuměli, a tak se stavbou přestali. Město, které stavěli, začalo být známé jako Bábel nebo Babylon, to znamená „zmatek“. Lidi se z něho začali stěhovat pryč a žít na celé zemi. Dál ale dělali špatné věci. Existoval vůbec někdo, kdo měl rád Jehovu? To zjistíš v další kapitole.

„Každý, kdo se vyvyšuje, bude pokořen, ale kdo se pokořuje, bude vyvýšen.“ (Lukáš 18:14)