Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k 3. části

Úvod k 3. části

Bible mluví jenom o několika lidech, kteří v letech po potopě sloužili Jehovovi. Patřil k nim Abraham, kterého Jehova nazval svým přítelem. Proč ho tak nazval? Rodiče, pomozte svým dětem pochopit, že Jehova se o ně zajímá a chce jim pomáhat. Podobně jako Abraham, Lot, Jákob a jiní věrní muži můžeme Jehovu kdykoli prosit o pomoc. Můžeme si být jistí, že Jehova dodrží každý slib, který dal.

V TÉTO ČÁSTI

7. KAPITOLA

Babylonská věž

Lidi se rozhodli, že si postaví město a věž, která bude sahat až do nebe. Proč Bůh zařídil, aby najednou mluvili různými jazyky?

8. KAPITOLA

Abraham a Sára poslechli Boha

Proč Abraham a Sára vyměnili život ve městě za kočovný život v zemi Kanaán?

9. KAPITOLA

Konečně mají syna!

Jak Bůh splní svůj slib daný Abrahamovi? Který z Abrahamových synů v tom bude hrát roli? Izák, nebo Išmael?

10. KAPITOLA

Lotova manželka

Bůh způsobil, aby na Sodomu a Gomoru pršel oheň a síra. Proč byla ta města zničena? Proč bychom neměli zapomenout na to, co se stalo Lotově manželce?

11. KAPITOLA

Zkouška víry

Bůh řekl Abrahamovi: „Vezmi prosím svého jediného syna a obětuj ho na jedné hoře v zemi Moria.“ Jak Abraham v této zkoušce víry obstojí?

12. KAPITOLA

Jákob dostal dědictví

Izákovi a Rebece se narodila dvojčata, synové Ezau a Jákob. Ezau byl prvorozený, a tak mohl získat mimořádné dědictví. Jak to, že se ho kvůli dušené čočce vzdal?

13. KAPITOLA

Jákob a Ezau se usmiřují

Jak Jákob dosáhl toho, že mu požehnal anděl? A jak se usmířil s Ezauem?