Přejít k článku

Přejít na obsah

 3. KAPITOLA

Adam a Eva neposlechli Boha

Adam a Eva neposlechli Boha

Když byla jednou Eva sama, začal s ní mluvit had. Řekl: „Je pravda, že vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů?“ Eva odpověděla: „Můžeme jíst z každého stromu kromě jednoho. Když z něho sníme nějaké ovoce, umřeme.“ Had jí na to řekl: „Neumřete. Naopak, když to ovoce sníte, budete jako Bůh.“ Byla to pravda? Ne, byla to lež. Eva jí ale uvěřila. Čím víc se na ovoce dívala, tím víc ho chtěla ochutnat. Snědla ho a potom nějaké dala i Adamovi. Ten věděl, že když neposlechnou Boha, umřou. Stejně ale ovoce snědl.

Později ten den Jehova k Adamovi a Evě promluvil. Zeptal se jich, proč ho neposlechli. Eva sváděla vinu na hada a Adam sváděl vinu na Evu. Protože Jehovu neposlechli, poslal je pryč ze zahrady Eden. Aby se do ní nikdy nemohli vrátit, postavil ke vchodu anděly a ohnivý meč.

Jehova řekl, že potrestá i toho, kdo Evě lhal. Ve skutečnosti k ní nemluvil had. Jehova neudělal hady tak, aby mohli mluvit. Byl to špatný anděl, který zařídil, aby to vypadalo, že had mluví. Chtěl Evu oklamat. Tomu andělovi se začalo říkat Satan nebo Ďábel. V budoucnosti Jehova Satana zničí, aby už nemohl dál klamat lidi a navádět je k tomu, aby dělali špatné věci.

„[Ďábel] byl vrahem od začátku a ... je to lhář.“ (Jan 8:44, poznámka pod čarou)