Přejít k článku

Přejít na obsah

Úvod k 2. části

Úvod k 2. části

Proč Jehova způsobil potopu, která zničila tehdejší svět? Na začátku lidských dějin vypukla válka – válka mezi dobrem a zlem. Někteří lidé, jako byl Adam, Eva a jejich syn Kain, se postavili na stranu zla. Jiní, jako třeba Ábel a Noe, si zvolili dobro. Většina lidí byla tak špatná, že Jehova zlý svět ukončil. V této části se dozvíme, že Jehova vidí, na kterou stranu jsme se postavili my, a že nikdy nedovolí, aby zlo zvítězilo nad dobrem.

V TÉTO ČÁSTI

3. KAPITOLA

Adam a Eva neposlechli Boha

Čím byl jeden strom v zahradě Eden výjimečný? Proč si z něj Eva vzala ovoce a snědla ho?

4. KAPITOLA

Vztek vedl až k vraždě

Bůh přijal Ábelovu oběť, ale Kainovu ne. Když to Kain zjistil, rozzuřil se a udělal strašnou věc.

5. KAPITOLA

Noemova archa

Neposlušní andělé si na zemi brali manželky a měli s nimi syny, kteří byli hodně silní a ubližovali lidem. Všude bylo plno násilí. Noe byl ale jiný – poslouchal Boha a miloval ho.

6. KAPITOLA

Zachránilo se osm lidí

Během potopy pršelo 40 dní a 40 nocí. Noe a jeho rodina byli v arše víc než rok. Pak mohli z archy vyjít ven.