Přejít k článku

Přejít na obsah

 99. KAPITOLA

Vězeňský dozorce se stává křesťanem

Vězeňský dozorce se stává křesťanem

Ve Filipech byla jedna mladá otrokyně, která v sobě měla démona. Pod jeho vlivem předpovídala budoucnost a tím vydělávala svým majitelům hodně peněz. Když do Filip přišli Pavel a Silas, všude za nimi chodila. Dělala to hodně dnů a démon ji nutil, aby křičela: „Ti muži jsou otroci nejvyššího Boha!“ Nakonec Pavel démonovi řekl: „V Ježíšově jménu ti nařizuju, abys z ní vyšel!“ Démon to okamžitě udělal.

Když si majitelé otrokyně uvědomili, že už jim nebude vydělávat peníze, rozzlobilo je to. Dovlekli Pavla a Sila k městským úředníkům a řekli jim: „Ti muži porušují zákony a dělají ve městě rozruch!“ Úředníci nechali Pavla a Sila zbít a zavřít do vězení. Vězeňský dozorce je odvedl do nejhorší a nejtmavší části vězení a dal jim nohy do klády.

Pavel a Silas začali uprostřed noci zpívat písně, ve kterých chválili Jehovu, a ostatní vězni je poslouchali. Najednou otřáslo celým vězením silné zemětřesení. Otevřely se všechny dveře a vězňům se uvolnila pouta. Dozorce se spěchal podívat, co se děje, a uviděl otevřené dveře. Myslel si, že vězni utekli, a tak vzal meč a chtěl se zabít.

Pavel ale zavolal: „Neubližuj si! Všichni jsme tady!“ Dozorce k Pavlovi a Silovi přiběhl a vrhnul se před nimi na zem. Zeptal se: „Co musím dělat, aby mě Bůh zachránil?“ Řekli mu: „Ty a tvoje rodina musíte uvěřit v Ježíše.“ Potom je Pavel a Silas začali učit o Jehovovi a Ježíšovi a vězeňský dozorce se s celou rodinou dal pokřtít.

„Lidé se vás chopí a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do synagog a do vězení a kvůli mému jménu přivádět před krále a místodržitele. Tak budete vydávat svědectví.“ (Lukáš 21:12, 13)