Přejít k článku

Přejít na obsah

 102. KAPITOLA

Janova vidění

Janova vidění

Když byl apoštol Jan vězněný na ostrově Patmos, Ježíš mu dal 16 vidění, ve kterých mohl pozorovat, co se stane v budoucnosti. Vidění ukazovala, jak Jehova posvětí svoje jméno, jak přijde jeho království a jak se bude na zemi stejně jako v nebi dít to, co si přeje.

V jednom vidění Jan pozoruje Jehovu, jak sedí na nádherném trůnu v nebi. Má kolem sebe 24 starších v bílém oblečení a se zlatými korunami na hlavě. Z trůnu vychází blesky a zvuky hromu. Těch 24 starších se před Jehovou klaní a uctívají ho. V dalším vidění Jan vidí velký zástup lidí, kteří taky uctívají Jehovu. Jsou ze všech národů a mluví různými jazyky. Beránek neboli Ježíš se o ně stará a vede je k vodám života. V jiném vidění Ježíš začíná společně s 24 staršími vládnout v nebi jako král. V dalším vidění Jan sleduje, jak Ježíš bojuje s drakem neboli Satanem a s jeho démony. Ježíš je vyhání z nebe na zem.

 Potom Jan dostává krásné vidění, ve kterém Beránek a 144 000 stojí na hoře Sion. Taky vidí anděla, jak letí kolem země a říká lidem, aby se báli Boha a chválili ho.

V dalším vidění se odehrává válka, které se říká Armagedon. Během ní Ježíš a jeho vojsko poráží Satanův zlý svět. V posledním vidění Jan sleduje, jak je v nebi i na zemi dokonalý klid a mír. Satan a ti, kdo ho podporují, jsou zničeni. Všichni v nebi a na zemi si váží Jehovova jména a uctívají jenom Boha Jehovu.

„Položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé potomstvo a její potomstvo. Ty mu zraníš patu a ono ti rozdrtí hlavu.“ (1. Mojžíšova 3:15)