Přejít k článku

Přejít na obsah

 87. KAPITOLA

Ježíšova poslední večeře

Ježíšova poslední večeře

Židé slavili každý rok 14. nisanu svátek Pesach. Ten jim připomínal, jak je Jehova vysvobodil z otroctví v Egyptě a přivedl je do Zaslíbené země. V roce 33 n. l. slavil Ježíš a jeho apoštolové Pesach v jedné horní místnosti v Jeruzalémě. Na konci večeře Ježíš řekl: „Jeden z vás mě zradí.“ Apoštoly to hodně překvapilo a zeptali se: „Kdo to bude?“ Ježíš odpověděl: „Ten, komu podám tenhle chleba.“ Potom dal kousek chleba Jidášovi Iškariotskému. Jidáš okamžitě vstal a odešel.

Ježíš se pak pomodlil, rozlámal chleba na menší kousky a podal ho apoštolům. Řekl: „Vezměte si ho a jezte. Ten chleba znamená moje tělo, které za vás dám.“ Potom vzal víno, znovu se pomodlil a dal ho apoštolům. Řekl jim: „Napijte se. To víno znamená moji krev, kterou obětuji, aby mohly být lidem odpuštěny hříchy. Slibuju vám, že se mnou budete vládnout v nebi jako králové. Slavte tuhle slavnost každý rok, abyste si mě připomínali.“ Praví křesťané se tím řídí a každý rok se ten večer scházejí. Té slavnosti se říká Pánova večeře.

 Po jídle se apoštolové začali hádat, kdo z nich je nejdůležitější. Ježíš jim ale řekl: „Největší z vás je ten, kdo sám sebe považuje za nejméně důležitého.

Jste moji přátelé. Říkám vám všechno, co můj Otec chce, abyste věděli. Už brzo půjdu ke svému Otci do nebe, zatímco vy zůstanete tady. Lidi poznají, že jste moji učedníci podle toho, že k sobě máte lásku. Musíte milovat jeden druhého, stejně jako já miluji vás.“

Nakonec se Ježíš pomodlil. Prosil Jehovu, aby všechny jeho učedníky chránil a aby jim pomáhal hezky spolupracovat. Taky se modlil, aby bylo posvěceno Jehovovo jméno. Potom Ježíš a apoštolové zazpívali písně, ve kterých Jehovu chválili, a vyšli ven. Blížil se čas, kdy měli nepřátelé Ježíše zatknout.

„Neboj se, malé stádo, protože vašemu Otci se zalíbilo dát vám Království.“ (Lukáš 12:32)